Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Anne Collén. Foto: Ulrika Ramstrand

Anne Collén. Foto: Ulrika Ramstrand

Frågor att drabbas av

Pingst Omsorg söker eldsjälar

Pingst Omsorg är från och med nyår det nya samlingsnamnet på all den verksamhet som hitintills rymts i Tillsammansprojektet och PHV. Det vill säga frågor kring relationer av alla de slag, psykisk ohälsa, Trygg församlingutbildningar, tillgänglighetsfrågor och läger för funktionsnedsatta och deras familjer. Samordnare och ansvarig för det nya verksamhetsområdet är Anne Collén.

Anne Collén har arbetat med Tillsammansprojektet i några år nu. Det har fokus på relationsfrågor i äktenskap och familj. Hittills har 170 personer gått på utbildning för Tillsammansambassadörer. Just nu har utbildningen en paus och Anne funderar på om det kanske blivit dags att ändra format på kurserna.
På hennes bord finns också frågor kring psykisk ohälsa, våld i nära relationer och arbetet med Trygg församling (kurser om att förebygga övergrepp).
– Min uppgift är framför allt att vara en kontakt och kunskapsförmedlare, säger hon.
Ungefär hälften av hennes arbetstid på 80 procent kommer hon framöver att ägna åt frågor kring funktionsnedsättningar. Till exempel att fortsätta planera och organisera de två årliga sommarlägren för barn och ungdomar med olika funktionshinder och deras familjer.
– De här lägren är så viktiga, inte minst för familjemedlemmarna, en möjlighet att kunna dela med sig av sina erfarenheter med andra föräldrar.
Här intill finns en text från en mamma, som var med på lägret på Furuboda i somras.
Kanske är det Annes egen erfarenhet av att vara mamma till en dotter med särskilda behov, eller hennes allmänna
intresse för människor som kämpar med sin vardag och sina relationer, som gör att hon utstrålar ett sådant brinnande intresse för allt som ryms inom begreppet Omsorg.
– Det gäller att ha både öppna ögon och hjärtan, säger hon.
Hon vill ta tillgänglighetsfrågorna ett snäpp till och menar att det handlar om så mycket mer än rullstolsramper och hissar.
– Ser vi dem med funktionsnedsättningar? Och hur integrerade är de? Hur kan vi ha en verksamhet som inkluderar även dem?
– Alla människor har något att bidra med. Det är ett sätt att tänka, som jag skulle vilja se mer av. I grunden handlar det om människovärde och människosyn.
Anne har varit på studiebesök i Lakewood church i Texas, där verksamheten Champions Club för barn med särskilda behov startats. I Sverige finns konceptet i Värnamo pingstförsamling och Anne skulle önska att fler församlingar följde efter.
– Det viktiga är att möta barnen som de är och utifrån deras förutsättningar. Det är så lätt att de bara ses som problem.
Annes roll i Pingst Omsorg är att lyfta frågorna, öka medvetenheten, informera och inspirera.
– Men det som behövs är eldsjälar. Det räcker inte bara med kunskap och medvetandegörande. Det måste ner i myllan och gro. Man måste bli drabbad av de här frågorna, menar hon.
Hon rekommenderar alla att börja med att identifiera de särskilda behoven i sina sammanhang. Ser man inget så kolla djupare. Och sedan ta en rejäl funderare över hur lokaler och bemötande fungerar.
– Resultatet blir att man ser igenom sitt förhållningssätt som fungerar lika bra för allt bemötande, och för arbetet för integration och jämställdhet, säger hon.