Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Första ögonkastet

Ett litet kuvert dök in genom brevinkastet. Ett litet kuvert alltså, ett utan fönster och bara hälften så stort som sådana
vanligtvis är. Med frimärke och min adress på framsidan. Det tilldrog sig min uppmärksamhet. Sådana kuvert signalerar ”personligt” och är ju, som väl de flesta kan konstatera, inte så vanliga i tider när vi har tillgång till så Mycket snabbare kommunikationsmedel. Jag öppnade kuvertet och fann Ä reklam! Hade jag undersökt kuvertet lite mer noga hade jag sett att frimärket inte var klistrat utan tryckt på kuvertet och försett med texten ”Porto betalt”. Hmm Ä Adressen då? Ja, det var mitt namn och min adress, ingalunda hemlig för detta företag i vars nätbutik jag handlat vid tidigare tillfälle.
Men det ledde mina tankar vidare till hur viktig presentationen är för den som har ett budskap. Hade denna reklam skickats ut bland övriga reklambroschyrer hade jag knappast ens lagt märke till den, och hade den kommit i min
e-postlåda hade jag klickat bort den omgående. Det gäller förstås Ä och inte minst Ä böcker.
En boks främsta lockbete är omslaget som, väl genomtänkt och harmoniserat med bokens budskap, bidrar till läsupplevelsen. Ibland räcker författarens namn för att sälja stort och då är det just det namnet som läggs upp som blickfång på omslaget.
Författaren är förstås också bokens frontfigur på flera sätt. Men en bokutgivning har i regel också andra personer inblandade. Där finns ofta en Ä i många fall oumbärlig Ä redaktör som strukturerar och lyfter texten. En eller flera korrekturläsare behövs och kan inte ersättas Ä om nu någon till äventyrs skulle tro det Ä av datorns stavningsprogram. Och så finns formgivaren som skapar omslag och avgör boksidornas utformning med typsnitt, placering på sidan och annat som faktiskt har betydelse för att läsningen ska kännas behaglig.
Om de dystra förutsägelserna om att den fysiska boken är hotad av digitala text- och ljudfiler stämmer så är jag glad att jag är gammal nog att ha fått chansen att känna förälskelse till en bok vid första ögonkastet. Så nästa gång du slår igen en bok och känner att läsningen var väl investerad tid, skänk då formgivaren en tanke. Utan en sådan hade du kanske inte ens hittat fram till boken.