Försoning och Källan till livet – teman på årets konferenser

Nyhems- och Lapplandsveckorna är de två ojämförligt största sommarkonferenserna inom pingströrelsen. Hit kommer tusentals och åter tusentals av människor i alla åldrar, för att delta i olika samlingar och för att möta varandra och Gud.

Årets Nyhemsvecka har temat I försoningens tecken. Den inleds den 17 juni med ungdomskonferens och avslutas med förmiddagsgudstjänst på midsommarsöndagen. De olika konferensdagarna har teman som Försoningens Gud, Försoningens liv, Försoningens tid, Försoningens tjänst och Försoningens kraft.
På talarlistan finns namn som Hans Weichbrodt, Morton Narrowe, Stefan Gustafsson, Jarle Tangstad och Judy Mbugua.
Varje dag finns det möjlighet att delta i seminarier runt aktuella ämnen och speciella samlingar för barn och tonåringar.
Radio Nyhem sänder dygnet runt över Internet. Dessutom sänder ett 20-tal närradiostationer i Sverige delar av Nyhemssamlingarna.
Även Lapplandsveckan inleds med en ungdomskonferens som börjar den 30 juni. Avslutningen hålls söndagen den 9 juli med en nattvardsgudstjänst på eftermiddagen.
Lapplandsveckans övergripande tema är i år Källan till livet och de olika dagarna har teman som Vila vid källan, Vägen till källan, Tid vid källan, Kraft från källan, Kom till källan och Gemenskap vid källan.
Även på Lapplandsveckan hålls seminarier, till exempel omkring nyandlighet och konflikthantering, och här hålls dagligen specialsamlingar för barn och tonåringar. Barnen har till och med ett alldeles eget konferensområde.