Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Förslag på ny föreståndare i september

Den 1 september hoppas valberedningen kunna presentera ett förslag på ny föreståndare för Pingst ffs. Fram till 30 juni finns tid att lämna in förslag på lämplig person. Valet sker vid ett extra rådslag till hösten.

I februari meddelade Sten-Gunnar Hedin att han ville sluta sitt förordnande som föreståndare i förtid. Han är egentligen vald fram till 2009 års rådslag.
Valberedningen började då direkt arbeta med frågan om hans efterträdare, men valde att inte presentera något namnförslag vid Rådslaget i april, utan i stället låta frågan processas.

Fritt fram för förslag
Fram till den 30 juni är det fritt fram att komma in med förslag på personen. Valberedningen har också föreslagit att pingstförsamlingarna sätter av ett par söndagar till bön för föreståndarfrågan. Den första var den 1 juni, den andra är utlyst till 17 augusti.
På Rådslaget diskuterades vilka egenskaper som är viktiga för en föreståndare och vid en icke vetenskaplig minigallup via handuppräckning var visionär, nätverksskapande och samlande person sådant som ansågs viktigt.
Det extra rådslaget kommer preliminärt att hållas den 25 oktober. Då ska förutom ny föreståndare också ytterligare några andra poster väljas, nämligen ordförande i Internationella styrgruppen och en ledamot i pingststyrelsen (ersätter Bengt Säker, som är vald till det extra rådslaget) samt två personer till valberedningen.