Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Forskar om ogifta mödrar

– Jag vill skriva om hur det var när ogifta kvinnor, som tillhörde frikyrkoförsamlingar, blev gravida. Det säger Erica Cyrillus, pastorsadjunkt i Enköping, som planerar ett forskningsprojekt i kyrkohistoria.

Hennes mål är att under nästa år få kontakt med och intervjua åtminstone tio kvinnor, som varit med om detta. Berättelserna är tänkta att ligga till grund för en kommande masteruppsats vid Teologiska högskolan i Stockholm med Joel Halldorf som handledare.
Hon söker nu kontakt med kvinnor som blev gravida före 1975, då den fria  aborträtten infördes. Det kommer att handla om kvalitativ forskning, som visar hur verkligheten blev för just de här kvinnorna. Alla som ställer upp kommer att anonymiseras. Deras gemensamma nämnare kommer att vara tillhörigheten till en frikyrkoförsamling
vid tiden för graviditen.
Det hon bland annat vill veta är hur graviditeten påverkade relationen till församlingen och vilka andra konsekvenser den ledde till i förhållande till kyrka och tro.

Fotnot: En masteruppsats är ungefär 80 sidor lång.