Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Församlingsledare träffas i Uppsala

Den 2–4 oktober inbjuder Pingst Pastor tillsammans med Pingstkyrkan i Uppsala till fortbildande oktoberföreläsningar kring bibelsyn, missionssyn och gudstjänsten.

Församlingsledare är den huvudsakliga målgruppen för dagen och upplägget påminner om de Föreståndardagar,
som tidigare anordnades i Uppsala. På programmet står föreläsningar och möjligheter för deltagarna att påverka
upplägget genom samtal och debatter.
Utgångspunkten för dagarna är att förkunnelse och församlingsarbete är något av det viktigaste och mest utmanande man kan ägna sig åt. I inbjudan står bland annat: ”Vår vision är att alla församlingar skall ha en bra ledare.”
Bland föreläsarna finns Gethu Ayelew, Pelle Hörnmark, Anders Gerdmar, Lars Adaktusson, Dan Salomonsson,
Ulrik Josefsson, Jan-Åke Alvarsson, Mats Särnholm och Hans-Erik Bylund.
Praktisk information och anmälningsmöjlighet finns på hemsidan www.oktoberforelasningarna.se
Kostnaden för att delta är 500 kronor. Då ingår mat och fika under konferensdagarna. Boende och frukost tillkommer.