Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Församlingens sociala arbete i fokus

Församlingen som en större aktör i att möta samhällets behov. Med den utgångspunkten bjöds det på många olika infallsvinklar hos föreläsare och samtalsgrupper i en regional samling, som Pingst Social inbjöd till i Pingstkyrkan Jönköping tidigare i år.

Pingst Social stod tillsamman med församlingen som inbjudare och dagen hölls ihop av Ulrika Wadskog och Hans Wikström.
Ä Öppenheten för fler aktörer inom den sociala sektorn som framförallt regeringen under flera år förespråkat börjar nu
landa i landets kommuner. För att möta det ökande intresset har församlingar hört av sig för att få tips och även veta vad det är som gäller i fråga om lagar och regler, berättar Ulrika Wadskog.
Träffen i Jönköping var den första av flera och följs närmast av en träff i Karlskrona den 6 april, då fokus kommer att ligga på socialt företagande.
På förmiddagen fick de närmare 100-talet tillresta lyssna till redovisning av arbetet med ”de glömda barnen” i Värnamo, där de ansvariga Camilla Liljeqvist och AnnSofie Björhag mer och mer börjar använda begreppet”hjärta för barn”.
Mia Hultström berättade om värdförsamlingens engagemang i det som går under namnet Singoalla. Det handlar om att på olika sätt stödja ensamstående, både under graviditet och senare i föräldraskapet.
Rickard Sollenby berättadeinlevelsefullt och jordnära om hur de resonerade hemma vid köksbordet inför tanken att öppna upp det egna hemmet till att bli ett ”familjehem”. Utgångspunkten var en spontan relation med en mamma som visade sig behöva stöd med sina pojkar.
Ulrika Wadskog kompletterade och berättade om deras vägval att bli en kontaktfamilj på helger och lovdagar. Olika
exempel på att vara stöd, som enskild eller familj, presenterades och det framkom att behoven är otroligt stora.
För att ytterligare belysa behovet av goda relationer fanns Cilla Stjärnberg på plats och informerade om ”Tillsammansprojektet”, som bland annat innehåller äktenskapskurser, ,konflikthanteringshjälp och en ambassadörsutbildning med olika fokus för personer knutna till ett uppdrag i församlingen.
AnnChristin Liljeroos Grönås berättade om arbetet med personer med olika former av funktionshinder genom PHV,
Pingstförsamlingarnas handikappverksamhet. På riksnivå bjuds in till läger och gemenskapshelger, framförallt under
sommartid, men det finns också möjlighet att som enskild person göra insatser som ”umgåsare”.
Eftermiddagen inleddes med fokus på nysvenskar och personer som har svårigheter att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Birgitta Olsson och Lasse Wäcklén från Huskvarna berättade om deras församlings samarbete med Origo resurs som jobbar med arbetsinriktad rehabilitering för hela människan.
Pia Henriksson berättade hur hennes familj finns till hands för nysvenskar och flyktingar. Hon konstaterade att kulturkrockar sker och att hon använt Facebook för att snabbt få fram praktiska attiraljer och annan hjälp till någon som behöver det.
Vidare gavs det utrymme för den utmaning och möjlighet som församlingar har att engagera sig som entreprenör inom
olika områden. Hans Wikström visade på exempel på vad som är på gång och även lärdomar kring detta som redan kan dras.
Organisationen Famna har tagit fram ett skräddarsytt kurserbjudande som går under namnet ”entreprenörsskolan”. Det första kurstillfället är väldigt snart inpå, se mera på www.famna.se
Regionsamlingen hann även med ett samtal i smågrupper. Med en rätt så jämn fördelning av deltagare var de samlande
rubrikerna: Socialt företagande inklusive LP-arbetet, Barnstöd i olika former, Hem och familj, jour- och kontaktfamilj, Inkludering Ä integrationsfrågor och funderingar kring olika funktionshinder.

Vad tog du med dig hem från regiondagen?

Jenny Lilja, Habo:
Ä Ann-Sofie och Camilla från Värnamo som berättade om arbetet med barn som har krångel hemma gav ett starkt intryck. Vi kommer att ta kontakt med kommunen och se hur det ser ut här. Kanske är det inte just barnen som kommunen lyfter fram, men vi vill ända ställa frågan.
Ä Vi vill också genom det initiativet känna oss för, vi hoppas att kommunen kommer att se oss som en resurs och ett komplement. Men allra först lyssnar vi naturligtvis in vår egen styrelse.

Birgitta Molin, Höör:
Ä Pingst i Höör är en relativt sett liten församling och därför känner vi vår begränsning i det här avseendet. Eftersom vi hört talas om behov av fler gruppboenden hade vi det i tankarna när vi kom. Därför var vi två som lyssnade lite extra på hur en företagsform kan se ut.
Ä I de samtal vi haft med kommunens representanter så flaggar de för att de behöver hjälp i integrationsarbetet. Också intressant och spännande. Vi får se vad vi mäktar med.

Peter Stenmark, Gränna:
Ä Det var en mycket inspirerande dag och roligt att träffa så många med fokus på socialt arbete i Pingst. Läget i Gränna Pingstförsamling är den att fler och fler personer med ett före detta och pågående drogmissbruk har hittat in till oss, vilket vi är mycket glada över.
Ä Nu ligger utmaningen i att fylla vardagen med meningsfull sysselsättning för dessa. Vi behöver ytterligare nya initiativ och infallsvinklar för att föra arbetet vidare.