Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Församlingar som växer

Just nu händer det något nytt i Pingströrelsen i Sverige. I en sekulariserad tid har vi ändå vuxit. Jag kan inte se det som något annat än en andlig förnyelse. Vi har de högsta dopsiffrorna på många år; 2 359 personer blev döpta till Kristus förra året. Samtidigt välkomnade vi 1 622 nya medlemmar på flyttningsbetyg eller genom bekännelse. Det blir nästan 4 000 nya medlemmar på ett år. Det kanske inte låter så mycket. Men om den trenden skulle hålla i sig, betyder det att vi på tio år skulle få 40 000 nya medlemmar. Det är mycket!
Mitt hjärtas innerliga bön är: ”Låt det ske, Herre.” Av de 21 län som vår rörelse är uppdelad i har 16 vuxit, 1 län stått stilla och 5 minskat.

DE FÖRSAMLINGAR SOM har döpt allra flest är Smyrnakyrkan i Göteborg och Hillsong Stockholm – som båda har döpt över 200 personer till Kristus 2016. I Smyrnakyrkans fall beror det på att man de senaste åren blivit en alltmer internationell församling, och en väckelse har gått fram bland nysvenskar och flyktingar. Det sociala engagemanget har också vuxit mycket.
När det gäller Hillsong så kan man bara ödmjukt konstatera att här är en Pingstförsamling som vuxit till omkring 3 000 medlemmar på 11 år från att den grundades. Här är det moderna gudstjänster med fokus på lovsång och evangelistisk predikan som attraherar inte minst den unga generationen. Här byggs också en välkomnande kultur och många smågrupper.

DET SOM KÄNNETECKNAR båda dessa församlingar är att man satsar väldigt mycket på sång och musik. Jag tror att mycket av Pingströrelsens tillväxt kan förklaras med de här två exemplen. Vi har på allt fler platser i vårt land nått nysvenskar och flyktingar från till exempel Iran, Afghanistan, Syrien, Eritrea, Burundi och Nigeria. Det blir nytt liv i våra församlingar, vilket jag tackar Gud för. Det andra som händer är att nya församlingar grundas för att nå nya människor med evangeliet.
Jag minns när jag första gången på 90-talet hörde pastor Brian Houston och lovsångsledaren Darlene Zschech från Hillsong Church i Sydney – hur djupt berörd jag blev. Inte minst av att se så många människor lämna sina liv till Jesus när frälsningsinbjudan gick ut. I dag, 20 år senare samlar denna rörelse omkring 100 000 människor till gudstjänst över världen. Nu finns det också Hillsong-församlingar i sju städer i vårt land. Det är hoppfullt! Så kära Smyrna och Hillsong, visa oss andra vägen in i framtiden för Guds rikes skull.