Församlingar får rabatt på kollektomat

Nu kan alla pingstförsamlingar som vill skaffa sig en kollektomat få 20 procent rabatt på kostnaden. Det är innebörden av ett ramavtal mellan Pingst – fria församlingar i samverkan företaget Flexirent, som levererar kollektomaterna till pingstförsamlingar.

En kollektomat är en självbetjäningssterminal för att ge gåvor med kreditkort.
–?Genom att bygga in den funktionen i en kyrkomöbel kan vi på ett diskret sätt ta steget in i det kontantlösa samhället, säger Flexirents vd Göran Peterson.
–?Vi ser kollektomaten som ett sätt att hänga med i utvecklingen, säger Peo Larsson, direktor på Pingst – ffs. När samhället ändras, ändras också givandet. Då är det upp till oss att anpassa oss och hänga med i utvecklingen.