Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Församlingar får rabatt på kollektomat

Nu kan alla pingstförsamlingar som vill skaffa sig en kollektomat få 20 procent rabatt på kostnaden. Det är innebörden av ett ramavtal mellan Pingst – fria församlingar i samverkan företaget Flexirent, som levererar kollektomaterna till pingstförsamlingar.

En kollektomat är en självbetjäningssterminal för att ge gåvor med kreditkort.
–?Genom att bygga in den funktionen i en kyrkomöbel kan vi på ett diskret sätt ta steget in i det kontantlösa samhället, säger Flexirents vd Göran Peterson.
–?Vi ser kollektomaten som ett sätt att hänga med i utvecklingen, säger Peo Larsson, direktor på Pingst – ffs. När samhället ändras, ändras också givandet. Då är det upp till oss att anpassa oss och hänga med i utvecklingen.