Förlåtelsens kraft

IBRAs sommarkampanj om förlåtelse har sin upprinnelse i en upptäckt som Frida Nyberg, pastor i Boden, gjorde på en resa i Thailand och Filippinerna. – Jag blev så tagen av att man i Thailands norra byar som talar andra språk än Thai, inte hade något ljus eller hopp i sitt liv – de hade inte ens ett ord för förlåt. Men när fler och fler bybor tog emot Jesus tog man in thaiordet för förlåt – jag fick se vad evangeliet gjorde när det nådde de onådda, säger hon.

Det finns saker som inte går att förlåta. I IBRAs arbete kommer vittnesbörd varje dag om svåra oförrätter som är lika obeskrivbara som omänskligt att bära. I ett mänskligt perspektiv finns sällan förlåtelse att få. Så var det för en av IBRAs medarbetare som var nära att bli fängslad och kastad ur landet på grund av att en av dem han arbetade med hade ljugit för myndigheterna. Så var det för den unge mannen vars far hotade att döda honom. Så var det också för kvinnan som såg sina söner bli halshuggna av IS-terrorister.
– Vi är i en akut situation med vår värld där våld och hämnd skapar spiraler som inte går att stoppa mänskligt sätt. Vårt uppdrag är att berätta om att det finns förlåtelse. Förlåtelse är skillnaden; ibland mellan så stora saker som liv och död, krig och fred, hat och kärlek. Därför har vi också valt att berätta om förlåtelsens konsekvenser i sommarens kampanj, säger Pontus Fridolfsson, verksamhetsledare för IBRA.
I alla de tre fallen som nämns ovan valde den enskilde att med Guds hjälp förlåta. Frida Nyberg påpekar att det som sker i förlåtelsen är något övernaturligt och andligt. Ibland går det inte att förlåta, utan Guds hjälp. Det som händer i förlåtelsen är en upprättelse och en befrielse som gör att båda parter kan gå vidare – både den som ber om förlåtelse och den som ger förlåtelse.
– Förlåtelsen löser upp skam och skuld och innebär att man kan få leva utan rädsla, missunnsamhet och ångest. Förlåtelsen har en sån kraft att den kan bryta vålds- och hämndspiraler, säger hon.
Under de dryga 60 år som IBRA funnits som missionsorganisation har arbetet alltid haft fokus på att genom media nå igenom de barriärer som finns för att nå de onådda.
Med tiden har IBRA mer fokuserat på den vision som Lewi Pethrus gav i sin sista predikan – den om att vinna världen en och en.
– Förlåtelsen är en gudomlig princip som kan förvandla hela samhällen. Men den kan inte ske med tvång och måste börja hos den enskilda individen, säger Frida Nyberg.