Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

FÖRKLARINGSBOKEN – svåra ställen i Bibeln

Göran Skytte, Libris

Göran Skytte tar i sin nya bok sig an en mängd frågor kring den kristna tron, saker som han själv har grubblat över, och presenterar möjliga svar. Han ställer sina frågor till präster och biskopar, till Bibeln, till andra böcker, till goda vänner, till kyrkohistorien. Återkommande refererar han Bo Giertz och Wilfrid Stinissen.
Det tar mig ett litet tag att fatta bokens upplägg. Men efter ett tag växer jag in i metoden. Det som är ”hans eget” är ju frågorna, deras ordning och de svar han redovisar. Och de frågor han tar upp är onekligen värda att grubbla över. Den röst som hörs mellan raderna är den nyfikne och vetgirige journalistens, men också sökarens. Hur hänger det här ihop? Kan man tro på det? Det är viktiga frågor värda att tas på allvar. Just därför tror jag att Göran Skyttes bok kan bli en medvandrare för många andra som också har frågor.