Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Föreståndardagar i Uppsala

Diskussioner och föreläsningar om vetenskap och tro och teologiska diskussioner kommer det att bli när Pingst – fria församlingar i samverkan i samarbete med Pingstkyrkan i Uppsala inbjuder till ”Föreståndardagar” den 1–3 oktober.

Målgruppen är föreståndare och medarbetare med övergripande ledningsansvar i en pingstförsamling, ”senior leaders” enligt internationell terminologi.
Upplägget den här gången kommer att likna det som varit vid tidigare föreståndardagar, men dessutom blir dessa konferensdagar en fortsättning på de samtal som hållits i det teologiska nätverkets öppna dagar.
Ett tredje moment i föreståndardagana är starten av det som gått under arbetsnamnet ”kompetensnätverket”. Tanken är att spetskompetens inom olika samhällssektorer konsulteras för att ge en solid bas för förkunnelsen i olika aktuella frågeställningar.

Vetenskap och tro
I oktober är ämnet, ”Vetenskap och tro – Koncept som kolliderar eller förenar?”. När man ställer de vetenskapliga framstegen i relation till en levande kristen tro så inställer sig en hel del frågor av såväl etisk som trosmässig karaktär. I närvaro av flera forskare och vetenskapsmän från olika kompetensområden kommer frågor som finns i den kristna förkunnelsens närhet att fokuseras.
Anmälan till konferensen görs på föreståndardagarnas hemsida www.forestandardagar.se. Delar av konferensen kommer också att direktsändas på nätet.