Föräldrar och personal diskuterar PMU-enkät

I april inbjuder Pingst Internationellt till två seminarielördagar. Den första riktar sig till personal som arbetat på Pingstmissionens utlandsskolor under perioden 1966 – 2004 och den andra till föräldrar som haft barn på skolorna under samma period.

Seminarierna hålls den 17 respektive 24 april, båda mellan 10 och 17 i Pingsthuset i Flemingsberg. Båda är gratis, men kräver förhandsanmälan till enkat@pingst.se, senast den 6 respektive 12 april.
Under seminariedagarna kommer den enkätundersökning, som Pingst Internationellt genomförde förra året med missionärsbarn som gått på någon av Pingstmissionens skolor mellan 1966 och 2004, att gås igenom. Det blir också tillfälle till samtal omkring den och vad den visar.
Enkäten skickades till 285 personer, som gått på internatskolor, som drivits av Svensk Pingstmission. Dessutom spreds information om den via Facebook. 204 personer valde att svara. Merparten av dem har gått på skolorna mellan 1981 och 1991.
Frågorna handlade bland annat om trivseln på skolan, om relationer till föräldrar, skolkamrater och personal, om omsorg som tröst och vård vid sjukdom, hur uppväxten påverkat, om den lett till problem som är synliga i dag, om mobbning, våld och sexuella kränkningar.
Majoriteten är positiv till sin internatskoletid, men det finns också de som säger att de blivit utsatta för olika kränkningar.