För familjer och relationer

Lillemor ansvarar för Brukskyrkans familjeomsorg

- Vår församling vill fungera som en helandestation och vårt familjearbete är en del av den profilen. Vi vill vara en del av samhället som gör gott och som ger verktyg till familjer och i relationer, både i och utanför kyrkan. Det säger Lillemor Ivansson, som arbetar med Brukskyrkans familjeomsorgsarbete,i Ursviken någon mil utanför Skellefteå.

Lillemor Ivansson har bott i Ursviken i 30 år, är utbildad musiklärare i botten, har fyra barn och en lång tid som medlem och äldste i Brukskyrkan i Ursviken bakom sig. I början av 90-talet tog hon en fil kand i socialt arbete och jobbade efter det bland annat med ungdomar i personlig utveckling. När hon sedan i liten skala, som ideell, började att erbjuda parsamtal var steget inte långt till att börja fundera på om den typen av arbete var något som församlingen också skulle kunna bedriva.
Ä Det handlar om ett pionjärarbete, säger hon. Jag gillar att kombinera kunskap om människor med tro och bön. Pusselbitar har lagts på plats allt eftersom.
Sedan drygt sju år tillbaka är hon deltidsanställd i sin hemförsamling Brukskyrkan, som är en pingstförsamling med ungefär 200 medlemmar, där det finns ca 35 barnfamiljer.
I Lillemors arbetsuppgifter ingår bland annat att vara en del av närverket kring den kommunala Öppna förskolan Ekan
i Skellefteham, göra hembesök, ansvara för församlingens öppna förskola i Brukskyrkan, ta emot människor för samtal
på sin trevligt inredda expedition, arrangera föräldrakurser, erbjuda äktenskapsbesiktningar och olika relationskurser, temadagar och temahelger, föreläsa och predika.
Ä Vår kyrka är också en av arrangörerna till den årliga familjefestivalen, Joy Peak, i Ursviken, tillsammans med
Svenska kyrkan, EFS och Frälsningsarmen. En både rolig och väldigt känd dag, som hålls i samband med skolavslutningen i juni och samlar mellan åtta och tiotusen besökare på en dag.
Ä Vi vill med vår familjeomsorg vara en del av samhället, som stärker familjer och ger verktyg i relationer, fortsätter
Lillemor.
Ett kvitto på detta kan till exempel vara att hon fått förfrågningar från en skolsköterska om att erbjuda föräldracoachning.
Lillemor har också kontaktat kommunens familjerådgivning och har fått presentera sig och det man gör i Bruks Familjeomsorg.
Ä Jag har bett Gud att öppna dörrar genom det här arbetet, säger Lillemor, för jag har inte velat armbåga mig fram.
Ä Det är viktigt att vi som församling syns och visar kärlek till människor, lever i samhället, finns där och visar att vi bryr oss på många olika sätt.
Det är lite unikt att en Pingstkyrka kan erbjuda familjestöd på det här viset som i lilla Ursviken, och Lillemor är självklart glad för att få jobba med detta.
Hon säger att det känns utmanande och roligt och att det har landat bra. Men också att man måste låta ett sådant här arbete få ta sin tid. Tröskeln till en Pingstkyrka är fortfarande ganska hög, för människor i samhället, tyvärr.
Ä Det handlar om att bygga förtroende och då får man helt enkelt inte ha för bråttom, konstaterar Lillemor.
När vi träffas har Lillemor nyss läst en rapport från Umeå kommun, där kommunen bestämt sig för att satsa nio miljoner på att stärka förhållanden eftersom skilsmässor och uppbrott medför.
Ä Vilken grej, utbrister Lillemor.Och vilken utmaning för vår kommun! Det borde alla kommuner göra.
Lillemor känner sig trygg i att hon finns på rätt plats.
Ä Ja, jag tror det är något som Gud vill och att det inte är jag som ska åstadkomma resultaten.
Hon berättar att när hon tar emot par för samtal får hon oftast möjlighet att avsluta samtalen med en bön, även om
paren inte har någon kyrklig anknytning.
Ä Det är en förmån att kunna använda bönen som ett redskap i mötet med människor och att veta att det finns en församling som står bakom och ber för arbetet, säger hon.
Att leva i en relation är inte lättare nu än förr, konstaterar hon. En relation kräver tid och det är svårare att få till tiden
i den press och det tryck som råder i dag.
Ä Även familjerna i kyrkan lever i den verkligheten. Därför får vi inte bygga upp en verksamhet i kyrkan som tynger ner familjerna.
Ä Som familjestödjare och äldste vill jag vara med och ge verktyg till familjer att kunna leva ut sin tro i vardagen och
verksamheten får anpassas efter det. Vi måste ha barnfamiljerna i fokus, så att vi inte knäcker dem, säger hon. Om vi ska bygga en trovärdig församling måste vi lyssna in den här gruppen. Men även visa på vikten av den goda vanan, att som familj följas till gudstjänst på söndagarna.
Utmaningen i det arbete hon står i handlar om att hitta både vägar att nå inåt och utåt, säger hon.
Stöd och material från arbetet får hon både från Tillsammans och från Levande familjer.