Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Folk i rörelse

Ingalill Bergsten tillträdde den 1 april som pastor och föreståndare för Allékyrkan i Smedjebacken. Allékyrkan är en ekumenisk församling, som samarbetar med Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet samt Pingströrelsen. Hon har tidigare tjänat församlingar både inom Pingströrelsen och EFK.

Anna-Sara Bergwall slutar som ungdomspastor i pingstförsamlingen i Gävle nästa sommar. Hon ska bli missionär i Nicaragua och tillsammans med Svensk pingstmission starta en missionsbibelskola för ungdomar från Nicaragua och Sverige.

Stefan Beimark blir från och med i sommar föreståndare i pingstförsamlingen i Örnsköldsvik. Han kommer närmast från en före ståndartjänst i Ärla.

Sten-Gunnar Hedin är ny föreståndare för pingstförsamlingen i Södertälje.

Samuel Jonsson som i tre år tjänat som barn- och ungdomsevangelist i Pingstförsamlingen i Kalix slutar från och med augusti sin tjänst. Han är öppen för fortsatt församlingstjänst på hel/deltid.

Hanna Jonsson som i tre år tjänat som barn- och ungdomsevangelist i Pingstförsamlingen i Kalix slutar från och med augusti sin tjänst. Hon kommer från och med i höst att studera.

Maria Enblom är från och med 1 maj anställd på Ibra Media som webb- och insamlingsstrateg.

Lars Hermansson, Åtvidaberg, är ny ordförande för Pingstförsamlingarnas handikappverksamhet, PHV. Han tar över efter Thomas Hallström, Avesta.

Sam Wohlin har tackat ja till att bli ny föreståndare i pingstförsamlingen i Karlstad efter Mats Särnholm.

Sören Eskilsson tillträder 1 september som administrativ chef i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Han har sedan 2004 haft en sådan tjänst i Pingstkyrkan i Jönköping.

John-Ted Berge välkomnades i april som ny föreståndare i Märsta pingstförsamling. Han har tidigare varit ungdomspastor i församlingen och t f föreståndare under några månader. Han efterträder Sven Bengtsson.