Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Folk i rörelse

Malin Hagenfors har avslutat sin tjänst som ungdomspastor i Kumla pingstförsamling och börjat en tjänst som pastor med huvudansvar för ungdomar i Pingstkyrkan i Eskilstuna.
Bengt Klintenberg, som tidigare varit omsorgspastor i Värnamo Pingst och pastor i utposten Hånger är nu föreståndare i Hånger, som blivit en egen församling. Tjänsten är på 50 procent. Resterande tid arbetar han som inspiratör för organisationen Israels Vänner samt står till förfogande för prediko- och/eller föredragsbesök.
Sören Perder har avslutat sin tjänst som pastor i Pingstkyrkan i Örebro och gått i pension, men kommer också att fungera som en av Pingsts församlingskonsulter med huvuduppdrag samverkansförsamlingar.
Linnea Sennehed är ny föreståndare i Motala pingstförsamling. Hon efterträder Bernt Broberg, som gått i pension.
Per-Gunnar Israelsson avslutade den sista maj sin tjänst som föreståndare i Vännäs pingstförsamling för att bli pensionär. Han efterträds av Robert Blomqvist, som inledde sin tjänst som föreståndare den 1 september. Han har sedan i maj arbetat halvtid som pastor i församlingen och halvtid i församlingens second hand-butik Tur & Retur.
Zamuel Zethson avslutade i juni sin tjänst som barnpastor i Pingstkyrkan i Jönköping.
Niclas Strindell är anställd som pastor och föreståndare i Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd från den 1 september. Han kommer närmast från en liknande anställning i Livets Ord-församlingen i Uppsala.
Hanna Hermansson har börjat som pastor i Brukskyrkan i Ursviken.
Johan Mörlid och Gabriel Reinwalds är ny föreståndare respektive ungdomspastor i pingstförsamlingen i Mölndal.
Välkomstmöte hölls i augusti.
Rickard Ellbrant är ny pastor och föreståndare i Rydaholms frikyrka. Han kommer närmast från en tjänst i Helsingborgs pingstförsamling.
Jonas Päivärinta är ny pastor i Nordupplandskyrkan i Tierp. Han kommer närmast från församlingen Amazing Life i Borås. Församlingen har sedan i augusti också en ny evangelist: David Billström.
Matilda Häggblom har börjat arbeta för Pingst med ansvar för sociala medier.