Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

FOLK i rörelse

 

Michelle Blomqvist är sedan i början av januari ny ungdomspastor i Pingstkyrkan, Arken i Värnamo.
Kerstin Eriksson avslutade den 1 december tjänsten som verksamhetsansvarig för LP-verksamheten. Madeleine
Hansson fungerar som t f verksamhetschef.
Ove Gustafsson tillträder som ny programchef för PMU under våren. Han kommer närmast från en liknande tjänst på
Läkarmissionen.
Helén Jaktlund har inlett en deltidstjänst inom det sociala och diakonala arbete som Pingstkyrkan i Södertälje driver. Hon arbetar även med liknande frågor i Pingstkyrkan i Uppsala.
Edward Sköllerfalk avslutar sin tjänst som verksamhetsledare för Pingst ung för att i mitten av augusti tillträda en tjänst som föreståndare i Pingstförsamlingen i Örebro. Han efterträder Sören Perder, som kommer att stanna kvar som pastor i församlingen.
Uno Solinger har avslutat tjänsten som föreståndare i Lorensbergskyrkan i Kalmar och gått i pension. Fredric
Crona är ny pastor och föreståndare i församlingen.
Sara Jacobsson är ny fältkoordinator på PMU:s Cypernkontor.
Annika Gren avslutade sin pastorstjänst i pingstförsamlingen i Borgholm vid årsskiftet och arbetar nu med förskolebarn.
Jonathan Ulenius avslutade vid årsskiftet sin tjänst på PMU:s info- och kommunikationsavdelning. Han ersätts av
Erik Thunberg, som tidigare arbetat på IBRA, och Annelie Edsmyr.
Pelle Hörnmark är numera Europamissionär på heltid, utsänd av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Han är sedan
förra året även ordförande för den europeiska pingstorganisationen PEF.
Lukas Carlsén har sagt upp sin tjänst i pingstförsamlingen i Lund till 31 augusti.
Marcus Furingsten är från och med den 1 mars ansvarig för missionsavdelningen på Ljus i Öster. Han kommer närmast från en tjänst som pastor i pingstkyrkan i Nynäshamn.
Rolf Gard inledde 1 mars en tjänst som verksamhetschef för det sociala företaget Origo Resurs. Han har de senaste tre
och ett halvt åren varit pastor och föreståndare i Brunnsparkskyrkan i Tranås.
Daniel Röjås är sedan 1 januari föreståndare i Mjölby Pingst på 50 procent. Den andra halvtiden arbetar han i Equmeniakyrkan i Boxholm.
Fredrik Elm tillträdde den 1 februari en tjänst som barn- och ungdomspastor i Mjölby Pingst på 75 procent.
Christofer Öhrvall blir Smyrnaförsamlingen, Göteborgs nye pastor med ansvar för unga.
Hamid Forotanfard är ny omsorgspastor på 50 procent i pingstförsamlingen i Sollentuna. Han är även pastor i den Iranska församlingen, som firar gudstjänst i Pingstkyrkan i Sollentuna varje söndag.
Mikael Enholm har anställts på PMU som butiksutvecklare inom second handverksamheten.
Pontus Perstrand avslutar sin tjänst som ungdomspastor i Pingstförsamlingen i Eskilstuna. Han och familjen flyttar i höst till Örnsköldsvik, då han kommer att vara föräldraledig, men siktet är inställt på att framöver bli missionärer i Thailand.