Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

FOLK

Följ folk i rörelse kent.cramnell@pingst.se

Björn Thelin tillträder tjänsten som ungdomspastor i Pingstförsamlingen, Västra Frölunda under september.

Jonas Karlsson slutade som pastor i Filadelfiaförsamlingen, Överum den 1 september. Han ska studera, samt fortsätta arbeta deltid som handikappkonsulent inom PHV. Församlingen söker ingen ny pastor just nu, utan räknar med att klara verksamheten med ideella resurser till en början.

Magnus Enström inledde den 1 juni en tjänst på ett år som vakanspastor i Pingstförsamlingen i Vännäs.

Tony Karsbo slutar sin tjänst som föreståndare i Smyrnaförsamlingen i Edsbyn för att ägna sig åt studier.

Christer Roshamn, pastor och föreståndare i Ulricehamns pingstförsamling?slutar sin tjänst vid årsskiftet. Han tillträder då?en liknande tjänst i Motala Baptistförsamling (EFK/SB).

Lena Tellebo slutar som pastor i Mälarökyrkan i Ekerö, för att i stället arbeta centralt inne i Filadelfiakyrkan i Stockholm med inriktning på arbetet med bönegrupper.

Marcus Lennartsson har anställts av Pingstförsamlingen i Kumla för att jobba med att inspirera unga för Ibras globala arbete. Han har tidigare bland annat jobbat för Ibra i Västafrika.

Erica Beckman är ny projektkoordinator för ECHO-projektet i DR Kongo. Hon kommer närmast från en handläggartjänst på PMU Interlife.

Niclas Lindgren har börjat en ny tjänst som PMU Interlifes utvecklingsstrateg efter två år som facilitator för regionen Mellanöstern/Nordafrika.

Daniel Bergfors tillträdde 1 september halvtidstjänsten som nationell samordnare i Svenska Royal Rangers. Daniel har bland annat en bakgrund som barnpastor i Motala Pingstförsamling. Han ersätter Marie Robertsson som är barnledig.