Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Fokus på uppdraget

Församlingsplantering bygger på missionsbefallningen

Församlingsplantering stod på ett särskilt sätt i fokus under årets pastorskonferens. Se till att dina medlemmar är medvetna om uppdraget att vinna världen, var ett råd som en av konferensens gäster, den amerikanske pastorn Rob Ketterling, gav.

Rob Ketterling är pastor i River Valley Church i Minnesota. Han har varit med om att se sin församling växa från en bibelstudiegrupp på cirka tio personer i mitten av 80-talet till att i dag samla omkring 8 000 personer i åtta olika campus en vanlig söndag.
– Vill vi nå fler människor måste vi vara en kyrka som vänder sig utåt och som släpper fram unga, menade han och
fortsatte:
– Det finns ingen tid för syskonrivalitet. Välsignelserna räcker till alla.

Han uppmuntrade pastorerna att våga tänka annorlunda, men hela tiden utifrån att det är Gud som gett kallelsen att predika, sprida evangeliet, starta nya kyrkor och växa.
– Gör det Gud vill att du ska göra.
– Jag säger till mina medlemmar att jag inte är nöjd med att bara möta er här i församlingen. Jag vill möta och älska  fler människor.

Förändringar är bra att ställa in sig på, även innan man av omständigheterna tvingas till det, menar Rob Ketterling och
listar några punkter han ser som viktiga.
Hur ser våra kyrkor ut? Eftersom människor dömer från utsidan är saker som städning och underhåll viktigt.
Träna din personal. Se till att fler utrustas för uppdraget.
Vikten av att ha en god och öppen förvaltning av pengar.
Lyft fram andedopet. Det är det som ger kraften att vinna andra människor.
Be mycket. Församlingen behöver vara övernaturlig men ändå naturlig.
Sluta klaga och i stället inrikta sig på lösningar.

Cathrine Nygren, EFK, ledare för Evangeliska Frikyrkans Sverigeprogram och församlingsplantering, var en annan av dagens medverkande. Hon talade om två nycklar; att dela evangeliet och forma lärjungar, och att leva med dubbla visioner.
– Det är evangeliet som ska planterias och inte församlingar i sig. När det finns lärjungar kan en församling planteras.
Att vara med och uppfylla missionsbefallningen är en kallelse och en utmaning till varje troende, alltså inte i första hand en pastorsfråga, menade hon.
– Jag ser en brist i Sverige i att forma lärjungar. Vi formar kulturellt kristna, men de svarar inte ja på Jesu kallelse att gå. Utan det kan ingen större multiplicering bli möjlig.
Att ha en vision för sin församling på sin ort är möjligt att kombinera med en vision för att plantera fler församlingar,
menade hon.
– Vi kan inte vänta tills det lokala uppdraget är slutfört innan vi sänder ut människor.

Magnus Wahlström från Pingstkontoret presenterade statistik över församlingsbildandet genom Pingströrelsens hela
historia i Sverige. Han pekade bland annat på att de första decenniernas ivriga församlingsbildande ersattes av en lång period med ett statiskt läge.
– Många av oss som är ledare i dag har formats under den mittenperioden och det behöver man vara medveten om, konstaterade han.
Han noterade att 2000-talet visar på en ny trend och vilja till nyplanteringar. Något som även bekräftades av att ämnet fick mycket tid under årets pastorskonferens.
”Så här tänkte vi Så här gjorde vi Så här blev det” var rubriken på ett panelsamtal som sedan följde. Ulrik Josefsson gav Staffan Hellström, Sven Bengtsson, Lydia Mörling och Anders Olsson möjlighet att dela med sig av sina olika
erfarenheter av församlingsplantering. Och det blev tydligt att det inte finns ett sätt, eller en generalmetod. Men gemensamt för dem alla var längtan efter att dela evangeliet med fler.
Föreståndare Daniel Alm avslutade genom att påminna om att Pingst är en rörelse och ingen institution.
– Församlingsplantering är något vi gör tillsamman med allt annat och något helt naturligt. Ni pastorer kommer inte att få arbetsorder från oss på kontoret, men stöd och redskap att använda.

FAKTA/ Pingst Pastor konferens

  • Pingst Pastor samlade i år 520 pastorer till tre dagars konferens på hotell Clarion Sign i centrala Stockholm.
  • Under konferensdagarna anordnades bland annat panelsamtal om frälsningen, valbara seminarier kring ämnen som Att vinna asylsökande, Den vanliga församlingens möjligheter, Hur förbereda en bra predikan och Hur leder man och utvecklar ett team.
  • På kvällarna hölls gudstjänster och hela konferensen avslutades med nattvard.
  • Under konferensen möttes pastorerna en eftermiddag i sina respektive processgrupper.