Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Fokus på uppdraget att vinna fler

Visioner och utmaningar på årets Rådslag

Årets Rådslag i Uppsala hade ett tydligt fokus på det stora uppdraget - att vinna fler människor för Jesus. Både i Sverige och i världen. – Jag skulle vilja bli gammal och tänka tillbaka på 2010-talet som det bästa årtiondet, då många kom till tro, sa Pelle Hörrmark i sitt ”linjetal” på fredagskvällen.

När Pelle Hörnmark i höstas valdes till föreståndare bad han om att få vänta med att presentera sina tankar inför framtiden till det ordinarie Rådslaget. Under sitt första halvår som föreståndare har han besökt ett 40-tal församlingar och träffat omkring 800 församlingsledare, lyssnat och dragit slutsatser. Bland annat att pingströrelsen både har mycket muskler och mycket värme, att den är lite yvig, att det finns en stor förväntan och många förändringar som pågår,men att det finns väldigt få ”nyfödda”.

Ber för vänner
Samtidigt visar NFU-undersökningar (Naturlig Församlingsutveckling) att väldigt många pingstvänner ber och känner för nära, kära och vänners frälsning, men inte anser att kyrkan är en plats för de människorna. Undersökningen, som Pelle Hörnmark refererade till har 900 pingstvänner deltagit i.
Han beskrev den verklighet de flesta församlingar lever med, att medlemsantalet i martrikeln inte överensstämmer med den gudstjänstfirande och aktiva församlingen. Han visade statistik på hur dopsiffrorna gått ner och hur antalet barn och ungdomar blivit allt färre.
Ä Vi behöver vända blicken från oss själva till världen runt omkring, menade han. Frågor om medlemskap, pastorslicens och musikstil kan vara viktiga, men har egentligen ingen betydelse. Vi måste vrida om fokus på allvar!
Pelle Hörnmark pekade på betydelsen av målmedvetenhet och att det krävs för att vinna människor i dag.
Ä Vad vill vi? Vilket pris vill vi betala. Inga andra än vi bestämmer vår framtid. Ska vi döpa 3 000 personer om fem år? Frågan är vad vi vill.
Pelle Hörnmark menade att resurserna och förutsättningarna finns. Men om utvecklingen ska vändas krävs modiga ledare, fokus på uppdraget, att det mindre väsentliga skalas bort och att gudstjänsternas utformning och församlingens agenda får bestämmas av dem som vill ta med icke troende dit.

Gemensam lunch
Rådslaget inleddes i år först efter en gemensam lunch och eftermiddagen ägnades åt glimtar från de olika pingstverksamheterna, där aktuella frågor lyftes. Lars Anderås, verksamhetsansvarig för Pingst Internationellt, var först ut i talarstolen och använde sin tid till en brinnande appell för nya missionssatsningar, eftersom en tredjedel av jordens befolkning fortfarande inte hört evangeliet.
Han hoppades att svensk pingstmission också i fortsättningen ska få ”spela en oproportionerligt stor roll i världen”, vilket forskaren David Bundy nyligen visat på i en doktorsavhandling.
Carl-Olov Nilsson berättade om några nyheter, som är på gång på Pingstskolorna, bland annat en kurs i grävande journalistik och en distansutbildning i behandlingspedagogik.
Daniel Grahn gav en rapport från Swedmedia och berättade att samtal förs med flera tv-kanaler om nya tv-samarbeten och att TV Inter arbetar med att samla allt som gjorts under åren till ett ställe, där församlingar och enskilda kan komma åt filmerna.
Åsa Danielsson, LP-verksamhetens nya chef, fick också presentera sig och sina tankar omkring LP-verksamheten i framtiden. Hon lyfte bland annat det stora förtroende som LP-verksamheter åtnjuter.
Under eftermiddagen presenterades också utredningen om en eventuellt samägd högskola mellan Pingst, EFK och Alliansmission, vilket också blev den enda fråga som väckte ombudens samtals- och diskussionslust.

Församling för unga
Pingst ung gav också glimtar från sitt årsmöte, som handlade om att göra församlingen tillgänglig för unga människor.
Direktor Peo Larsson fick avsluta eftermiddagen med en ekonomisk rapport.
Sammanlagt deltog 274 ombud i Rådslaget, som tillsammans representerade Riksföreningen och Trossamfundet, PMU, Ibra, ICBI, TV Inter club, LP-verksamheten och Pingstskolorna.

Smidiga förhandlingar
På lördagen var det dags för de formella förhandlingarna, vilka gick så smidigt att de hann slutföras före lunch, vilket innebar att det därpå följande rådslaget för trossamfundet kunde inledas en och en halv timme tidigare än planerat.
Under Rådslagshelgen välkomnades 17 nya församlingar in i Riksföreningen. Tre av dem är nybildade; församlingarna Gud är kärleken i Göteborg, Centro Cristiano Nueva Vida i Järfälla och Centro Internacional Evangelistico Misionero i Stockholm. Övriga är pingstförsamlingar, som redan tidigare funnits med i Pingströrelsens årsbok.
Nästa års Rådslag kommer att hållas den 7Ä8 maj 2010. Var det kommer att hållas får pingststyrelsen avgöra. Inbjudningar finns både från pingstförsamlingen i Uppsala och i Norrköping.