Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Fokus på invandrarförsamlingar

Wilberforce Bezuddé är Pingsts nyaste församlingskonsulent med huvudfokus på att hålla kontakt med och uppmuntra invandrarförsamlingar. – Det känns både spännande och jättebra, säger han.

Wilberforce Bezuddé är internationell pastor i Citykyrkan i Stockholm, där 25 nationaliteter samlas till gudstjänst på engelska på söndagseftermiddagarna.
Tre gånger varje år firar man gemensam gudstjänst med den svenska församlingen, men ledarskapen i de olika grupperna möts med stor regelbundenhet, inte minst till bönesamlingar.
Wilberforces rötter finns i Uganda, där han växte upp i en pingstpastorsfamilj. Sedan 2009 bor Wilberforce permanent i Sverige tillsammans med fru och fyra barn. Till familjen hör också en vuxen adopterad dotter, som bor och studerar i Uganda.
Han är mycket glad och lycklig över att nu få lägga en del av sin tid på att jobba för Pingst. Uppdraget innebär ingen formell anställning, utan en överenskommelse med hans arbetsgivare Citykyrkan om att få köpa en del av hans tid.
Ä Det känns verkligen bra, konstaterar han.
Ä För många invandrarförsamlingar är problemet integration, säger han. Man kämpar med frågor om att höra till, kunna ta till sig information och hitta lokaler att fira gudstjänst på.
Förhoppningsvis ska hans församlingskonsultuppdrag råda bot på detta. Tanken är att han ska hålla kontakt med invandrarförsamlingar och uppmuntra dem, inte minst till att hålla kontakten med det nätverk som Pingst är.
Ä För oss som kommer från andra länder är det viktigt att förstå och lära oss om landet vi bor i nu och människorna där, säger Wilberforce.
Vad säger han då om skillnaden mellan svenska pingstvänner och andra pingstvänner?
Ä I grunden är vi väldigt lika, säger han, men ni är lugnare. Läran är densamma men de kulturella uttrycken kan skilja sig åt, exempelvis i hur man uttrycker sig.
Ä Men, det handlar om samme Ande och samma smörjelse, säger han.

Fotnot: Wilbeforce Bezuddé är en av nu sammanlagt sju församlingskonsulenter inom Pingst.