Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Fokus på diakoni

Den första söndagen i september gick startskottet för Diakonins månad, som är ett årligen återkommande ekumeniskt samarbete mellan olika samfund inom Sveriges Kristna Råd, SKR. I år deltar Pingst för första gången.

I år är temat ”Vem bryr sig… om mig?” med huvudinriktning på diakonalt arbete bland barn och ungdomar.
Syftet med satsningen att uppnå två saker. För det första att ge kunskap, metoder och redskap för kyrkor och församlingar så att de kan stötta och hjälpa utsatta ungdomar på deras resa in i vuxenvärlden.
För det andra att bidra till att det mer omfattande, men ofta lågmälda, diakonala arbete som kyrkorna utför blir mer synligt.
Curt Karlsson deltar i den gemensamma arbetsgruppen och nätverket för diakoni i SKR på uppdrag av Pingst fria församlingar i samverkan.

Cd till 200 församlingar
En cd, som innehåller material och tips om hur man kan arbeta med diakonins månad har distribuerats till 200 pingstförsamlingar samt enskilda personer som är engagerade i pingstförsamlingarnas omsorgsarbete.
Den 14 september anordnade Sveriges Kristna råd ett nationellt Diakoniforum i Immanuelskyrkan i Stockholm. Det vände sig framför allt till diakonimedarbetare, och handlade om vad kyrkor och församlingar kan göra för unga människor och deras situation.