Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Flyktingar fick Nick Parks församling att mångdubblas

Nick Park, irländsk pingstpastor i Solid Rock Church i Drogheda utanför Dublin, har varit med om att se sin helt irländska församling på 70 personer växa till en multikulturell kyrka på 600 medlemmar. Han var en av de medverkande under årets Pingst Pastor-konferens, där han talade om att välkomna främlingar.

Nick Park berättade bland annat om hur han i en profetia fått klart för sig att världen skulle komma till hans kyrka under 2000 och att han därför började träna medlemmarna i att bemöta människor från andra kulturer.
– Problemet var bara att det inte fanns några utlänningar hos oss, konstaterade han, eftersom Irland länge varit ett fattigt land som omkring hälften av invånarna lämnat för att söka lyckan i andra länder.
Församlingens förberedelser blev därför till något av ett åtlöje i frikyrkovärlden, inte minst när månaderna gick under 2000 utan att något hände. Men, en novembersöndag 2000 fick kyrkan besök av ett nigerianskt par, som blev MYCKET hjärtligt mottagna av medlemmarna och direkt blev inbjudna på middag till ett 50-tal personer.
Mannen i paret konstaterade att de ”aldrig blivit så kärleksfullt mottagna i någon annan kyrka”.
Inom kort kom sedan en våg av immigranter till området och ett läger anlades ungefär en mil bort från kyrkan. Så startade församlingens explosiva tillväxt.
Nick Park talade också om att kristna bör agera för främlingar utifrån Bibeln och inte primärt av politiska skäl.
– I Nya testamentet beskrivs vi alla som främlingar, att vi kristna inte hör till världen. Vårt medborgarskap är i himlen. Israeliterna fick många gånger höra att de skulle visa gästfrihet mot främlingar och flyktingar, just därför att landet inte var deras utan att det tillhörde Herren själv.
Immigrationsvågen händer och det viktiga är att kyrkan finns med och engagerar sig för människor, menade han.
– Det är en enorm möjlighet för kyrkan, som kan ha betydelse för generationer framåt.
Hans erfarenhet är att många flyktingar är öppna för evangeliet och att ett bra sätt att börja ett arbete bland immigranter är att fråga vad man kan hjälpa till med.
I hans fall efterfrågade många afrikanska flyktingar en välkomstakt kring ett barns födelse, en barnvälsignelse, vilket fick Nick Park att förklara att det innebär att man lovar att uppfostra sitt barn kristet och att föräldrarna därför först måste veta vad det handlar om.
– Nu har vi en stor kristen ungdomsgrupp som resultat av detta, berättade han. Nick Park var också tydlig med att det är viktigt att inte vara naiv. När många människor flyttar till ett nytt ställe samtidigt innebär det alltid ett visst mått av problem.
– Ignorera inte det, utan samarbeta med myndigheter och polis till exempel. Det är viktigt att de nyanlända förstår att polisen är folkets vänner. Vi kan vara välkomnande mot främlingar utan att för den skull välkomna alla sedvänjor och alla religiösa utryck, sa Nick Park också.
– Vi som kyrka behöver ta vara på detta ögonblick i historien som händer nu och vi har den helige Ande till hjälp, avslutade Nick Park sitt anförande inför pingstpredikanterna.