Flertalet från Karisma Center utan kyrkgemenskap

Vad hände med de drygt 800 medlemmarna i Karisma center efter konkursen för drygt ett år sen? – Svårt att säga, men jag tror väldigt många står helt utanför kyrkgemenskap, säger Jan Liljero, som var ordförande i Karismaförsamlingens ekonomiska styrgrupp.

Jan Liljero, som själv ännu inte gått med i någon annan församling, tror att omkring 200 av Karismamedlemmarna hittat en ny församlingsgemenskap. Det är en kvalificerad gissning, men som också stöds av andra som Pingst.nu talat med.
– En del träffas i mindre grupper, men de allra flesta har spridits ut med vinden, konstaterar Jan Liljero och säger att när han i olika sammanhang stöter på människor som var med i Karisma ger de uttryck för saknad över det de hade i församlingen.
– Det handlade om proffsigt genomförda, moderna och dynamiska gudstjänster och stark gemenskap.

Kontaktades aldrig
Jan Liljero hörde till dem som arbetade för att alla Karismamedlemmarna skulle fått landa i Filadelfia när konkursen blev ett faktum, men så blev det inte och det uttrycker han besvikelse över.
Men annars säger han att han egentligen inte är besviken och att hans gudstro är stark och obruten, samtidigt som han längtar efter en plats i en församling, där han kan passa in.
Medlemmarna kontaktades aldrig efter konkursen. De som inte velat eller orkat vara med på medlemsmöten fick ingen information, förutom den de kunde ta del av via nyhetsmedia. Medlemsregistret låstes in. Det betraktades som en värdehandling och den som vill ha ett flyttningsbetyg från Karismaförsamlingen hänvisas i dag till konkursförvaltaren.
Johan Lekardal, som var en av de assisterande pastorerna i gamla Karisma, säger att han tycker att det förstås skulle ha varit önskvärt att varje medlem kontaktats per brev med information av vad som hänt och med en uppmaning att söka hjälp och kontakt med andra församlingar.
Men så blev det alltså inte och vid det här laget tycker han att frågan är överspelad.
– Många går i andra kyrkor, svarar han på frågan om vart Karismamedlemmarna tagit vägen.

Lekardal har startat nytt
Många, som kom till Stockholm för att gå på Karismas bibelskola och därefter stannade kvar i stan, har också rest hem till sina hemorter, där de förhoppningsvis finns med i en församlingsgemenskap, konstaterar han.
Johan Lekardal har tillsammans med sin fru Caroline startat en ny församling i Stockholm, en pingstförsamling, där det stora flertalet av de hittills 36 medlemmarna tidigare varit med i Karisma. Av de mellan 100 och 120 mötesbesökarna uppskattar han att ungefär hälften har Karismabakgrund.
Johan Lekardal understryker dock att Dynamic Storstadskyrkan, som håller sina gudstjänster i Thorildsplans gymnasium är en ny församling, som bygger utifrån en egen vision och inte är tillkommen för att ersätta Karisma.
– Visserligen kan gudstjänstformerna påminna om dem som användes på Karisma, men strukturellt ser församlingen annorlunda ut, säger han.

Uppmanar till öppenhet
Han känner med dem som for illa av konkursen och säger att han uppmanar alla han träffar att söka sig till en ny församlingsgemenskap.
Och han vill också uppmana församlingar att öppna upp för de här människorna.
Efter samtal med några före detta Karismamedlemmar och andra med insyn framträder en bild av hur en hel del av de före detta medlemmarna fortfarande vandrar runt mellan olika kyrkor och känner sig för. Och i sådana sammanhang ibland träffar på varandra.
En del har landat i att begära medlemskap i en annan församling, till exempel i Filadelfia Stockholm, Dynamic Storstadskyrkan, Citykyrkan, Botkyrka pingstförsamling, Filadelfiaförsamlingen i Sollentuna, Korskyrkan och Söderhöjdskyrkan.
Hur många som valt att välja bort församlingsgemenskap kan ingen med säkerhet säga. Men säkert är att de är många, förmodligen hundratals.
– Ja, tyvärr har många lämnat, konstaterar Jan Liljero.