Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Camilla Brolin

Camilla Brolin

”Fler vågar bejaka sin kallelse”

Camilla Brolin, föreståndare i Norrtullkyrkan i Söderhamn:

Vad tror du trendbrottet beror på?
– Jag tror att en av orsakerna kan vara att vi predikar om människors lika värde. Jag är den första kvinnliga föreståndaren i vår församling, men jag tackade inte ja på grund av att jag är kvinna, utan på grund av min kallelse och ett brinnande hjärta för Jesus och Guds församling. Sen har jag förstått att det har betytt mycket för andra kvinnor att jag finns och vågade säga ja. Det kan även vara en av orsakerna till trendbrottet, att fler vågar bejaka sin kallelse, därför man ser andra kvinnor som vågar och då vågar fler bejaka sin kallelse.
Vad ser du som föreståndare framför dig i arbetet och rörelsen?
– Jag tänker att som föreståndare har jag det övergripande ansvaret i församlingen. Jag är med i de flesta grupper i uppstart och utvärdering. Jag vill vara delaktig, vi jobbar tillsammans för att nå ut med Jesu kärlek. Det finns alltid utmaningar, men vi tror på den helige Andes kraft och ledning i det arbete vi gör tillsammans. Vi vill att fler ska få uppleva Jesus och här har vi stora utmaningar, att nå ut med budskapet i vår stad och i Sverige.
Tror du att du bemöts på samma sätt som en manlig föreståndare?r
ska få uppleva Jesus och här har vi stora utmaningar som rörelse och församling, att nå ut med budskapet
– Ja, i det stora hela tror jag det, men visst har det uppmärksammats också att jag är kvinna, men det lägger sig fort, därför att tron på Jesus är det som är i centrum av det vi är och gör.
Har du hittills stött på något som du uppfattar som diskriminerande?
– Jag fått höra vissa saker, det får alla ledare. Som lärare hade jag pappor som inte vill ta mig i hand för att jag är kvinna eller velat prata med min chef som man antar är en man, men så visar det sig att det är en kvinna och då kan man lika gärna prata med mig. Under mina två år som föreståndare har jag fått till exempel fått höra att ”Kvinnor och invandrare ligger bra till idag, ni får olika uppdrag” eller att det är ”Roligt med lite kvinnlig fägring på detta möte”.
– Då är det skönt att vara lite äldre och trygg i sig själv. Jag vet vem jag är och kan. Jag vet på vem jag tror och Han älskar mig för den jag är och jag skakar av mig dammet och går vidare,