Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Fler ska få komma till tals

Årets Rådslag läggs upp på ett annorlunda sätt än tidigare år. Fler ska få möjlighet att komma till tals och därför kommer ett så kallat Påverkanstorg att anordnas under fredagen.

Det handlar om en metod till bearbetning av frågor och förslag, som utarbetats inom scoutrörelsen och som ungdomsförbundet Equmenia också använt sig av. I korthet går den ut på att deltagarna får möjlighet att röra
sig mellan olika stationer under ett par timmar, där viktiga frågor från dagordningen finns uppsatta och som man på olika sätt kan reagera på. Till exempel genom att debattera med andra eller att skriva kommentarer eller motförslag på ett klotterplank.
Vid varje station kommer en moderator att finnas, som har till uppgift att sammanfatta det som sägs och skrivs. Synpunkterna ska också kunna påverka förslagen, som sedan går till beslut under lördagen, då den formella delen av Rådslaget sker.
Ä Tanken är att fler av frågorna på det här viset får möjlighet att lyftas upp och att fler människor får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter, säger Ingrid Svanell, verksamhetsansvarig för Pingst församling.
Unga människor under 25 år uppmuntras särskilt att delta och får en kraftigt subventionerad deltagaravgift, endast 300
kronor.

Fotnot: På sidan 25 i tidningen kan du läsa mer om den nybyggda Södertörnkyrkan i Huddinge, som står värd för Rådslaget.