Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Fler och fler ger kyrkoavgift till Pingst

Fler och fler låter sin kyrkoavgift gå till Pingst. I år har nya medgivanden lämnats in av 725 personer. – Varje medgivande är viktigt och har betydelse både för den lokala församlingen och för det centrala arbetet, säger Pingsts föreståndare Daniel Alm.

Sedan millennieskiftet är det möjligt också för andra samfund än Svenska kyrkan, att ta emot kyrkoavgift. Kyrkoavgiften motsvarar en procent av bruttoinkomsten, i genomsnitt cirka 2 800 kronor per år och givare. Pingst har bestämt att låta 70 procent av pengarna gå till den lokala församling, som givaren angett, och använda resterande 30 procent till den verksamhet som drivs på Pingstkontoret till stöd och hjälp för församlingarna.
Just nu är det närmare 8 500 personer, som ger sin kyrkoavgift till Pingst.
Det går att lämna sitt medgivande via www.pingst.se och signera med e-legitimation. För att kyrkoavgiften ska börja dras från 1 januari krävs dock att medgivande lämnats senast 31 oktober året innan.
Under 2018 var det alltså 725 personer som lämnade in sina medgivanden i tid. Exakt hur stor nettoökningen av antalet kyrkoavgiftsgivare blir för Pingst står klart först när Skatteverket räknat bort givare som avlidit under det gångna året eller som av andra skäl upphört som givare. Nettoökningen av kyrkoavgiftsgivare till Pingst beräknas ligga på omkring 600 personer.
Kyrkoavgiftsmedlen kan användas helt enligt församlingarnas och samfundets egna önskemål, eftersom pengarna, till skillnad mot många bidrag av olika slag, inte på något sätt är öronmärkta.