Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Fler barn har läst Bibeln”

Församlingen firar 80 år, men tänker på framtiden. I våras delade Pingstkyrkan i Gränna ut biblar till mellanstadiebarnen i kommunen.

– När vi firar 80 år ser vi tillbaka, men vi vill se på framtiden också, säger Marina Andersson, skolpastor i Gränna, och även barnkonsulent på Pingst Ung.

Förra året var Marina med och tog fram en ny bibel för mellanstadiebarn. Den innehåller vissa illustrationer, samt introduktioner till bibelböcker och personer skrivna för och godkända av barn i 10–13 års-åldern. Inför jubileet tog församlingen fram listor på alla barn i kommunen som gick i årskurs 4, 5 och 6. 130 barn fick ett personligt brev med en inbjudan att komma och ta emot en bibel på en särskild dag. I brevet fanns en talong att fylla i med målsmans underskrift om man ville tacka ja. Där fanns också information om fyra bibelkvällar då barnen kunde komma och lära sig mer om Bibeln så att de skulle förstå vad det var de fick.
Och hur blev mottagandet?
– På sista svarsdatum hade vi fått in åtta anmälningar, berättar Marina.
Då vidtog nästa fas, och det var personliga kontakter.
– Det finns många barn och familjer som vi har haft en kontakt med tidigare, och dem sökte vi upp, berättar Marina.
Det var barn som kanske hade gått i söndagsskolan eller i församlingens musikskola, men som inte var regelbundna kyrkobesökare. Några fick ett telefonsamtal, andra besöktes i hemmen.
– De vi träffade blev glada och tacksamma, berättar Marina. De sa ”åh, vilken fin bibel, ska vi få en sådan?”.
En familj frågade om småsyskonen också skulle få biblar när de blev större. En mamma började gråta. Och när det blev dags för bibelutdelningen den 20 mars var det 58 barn som kom. Med eftersläntarare som droppade in efter utdelningsdagen är man nu uppe i 65 utdelade biblar.
– Enbart ett brev gav 8, men genom att aktiv söka upp människor blev det 65, säger Marina. Om vi är engagerade och målmedvetna når vi många.
Efter utdelningen blev barnen inbjudna till en ny kurs om två kvällar där de fick lära sig hur man hittar och läser i den egna bibeln. Omkring hälften av alla som fick en bibel har deltagit i de träffarna under våren, och när den tog slut önskade barnen en fortsättning.
– Vi vill gärna möta det behovet, så vi tittar just nu på hur vi ska kunna fortsätta i höst, säger Marina.
I en mindre församling kan det vara en utmaning att få ihop verksamheterna, så i Gränna arbetar man i projektform. Då vet både ledare och deltagare att det gäller ett visst antal veckor, och under den tiden kan man engagera sig.
– Jag tror att vi behöver ta vara på de relationer vi har i församlingarna, säger Marina. Vi är ofta bra på att knyta kontakter, men inte alltid lika bra på att följa upp dem.
Strategin för bibelutdelningen växte fram under bön, och församlingen fick ekonomiskt stöd från föreningen Min första bibel.
– Under den här våren har fler barn i Gränna läst Bibeln, och vi har fått vara med och möjliggöra för dem att kunna göra det, säger Marina.
Nu önskar hon att fler församlingar ska våga göra liknande satsningar i sina kommuner. Och just mellanstadieåldern menar hon är en bra ålder att rikta in sig på.
– Barnen kan läsa själva och de är nyfikna. De får en grund att stå på innan de kommer upp i tonåren. Då är man i en annan fas i livet med många andra frågor, och det är stor skillnad på att få en grundkurs i mellanstadiet jämfört med att få den i högstadiet.
I Gränna fortsatte jubileumsfirandet med hemvändarhelg i april och med en 21 meter lång tårta på huvudgatan på nationaldagen den 6 juni. Men arbetet med att nå samhällets barn fortsätter också.
– Nu har vi hittat en modell, och vi kommer att göra en likadan inbjudan nästa år riktad till de barn som går i fyran, berättar Marina. Målet är att vi ska göra detta varje år nu.