Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Finska Filadelfia bjuder in till missionsbibelskola

Finska Filadelfia, som är en enhet inom Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, har under det senaste året anordnat en missionsbibelskola, där man utgått från boken Agora – för ett folk på väg. Erfarenheterna är så goda att församlingen fortsätter med en missionsbibelskola även detta läsår.

Agora är ett studiematerial med syfte att inspirera, uppmuntra och utmana till mission både i Sverige och utomlands. Det är också namnet på den satsning som Pingst, EFK och Alliansmissionen gjort i samarbete med Bilda och Equmeniakyrkan, där det förutom studieboken även finns en hel hemsida med adressen agorafolk.se, där det finns mycket mer material kring mission att inspireras av och ladda ner.
Rauli Lehtonen, som arbetar som pastor på halvtid i gruppen och halvtid som resande missionär, har varit en av initiativtagarna och drivande i missionsbibelskolan i Finska Filadelfia. Han har själv ett aktivt missionsintresse
genom ordförandeskap i Pingsts Eurasien AU och engagemang inom den europeiska pingstgemenskapen PEF.
– Jag insåg att många i församlingen går och bär på en diffus missionskallelse och det ledde till idén om att arrangera den här bibelskolan, säger han.
Samlingarna drog igång förra hösten och tolv personer har varit aktiva, varav omkring hälften är under 30 år.
Ett tiotal av dem följde med på resan till Ukraina, där de bland annat deltog i en missionskonferens för ungdomar, besökte många olika kyrkor och också fick tillfälle att möta tjänstgörande soldater vid fronten mot Ryssland.
Upplägget på kursen har i grova drag varit så här: Samlingar på tisdagkvällar alternativt på dagtid på lördagar, dock inte varje vecka. Och praktiska uppgifter inom olika verksamhetsområden i församlingen utifrån intresse och fallenhet. Samt en resa till ett missionsland som avslutning.
– Det speciella med den här bibelskolan är nog att vi medvetet lagt in praktik för varje elev. De har fått välja mellan att ha provlektioner i söndagsskolan, på ungdomssamling, för seniorer, för invandrargrupperna eller i gudstjänstsammanhang, berättar Rauli Lehtonen.
Varje deltagare har fått välja två alternativ för att i de sammanhangen berätta om vad mission är. Lektionerna har följt spår 1 i Agora-boken, där det finns 3 spår att välja mellan.
– Det är ett jättebra material att jobba utifrån, tycker Rauli. Det ger väldigt mycket att få förslag på så många olika frågor att diskutera efter ett kapitel.
– Jag vill gärna bidra till att inspirera andra att använda materialet.
Finansieringen har fungerat så att varje deltagare betalat en mindre del och sen har församlingen bidragit med den större delen. Den mesta av undervisningen har hållits på svenska, trots att det är Finska Filadelfia som ligger bakom undervisningen. Detta därför att alla i gruppen inte kan finska.
I höst kommer en ny missionsbibelskolegrupp att startas. Upplägget blir detsamma som under året som gått, men det blir nya kapitel i boken som kommer att gås igenom och kursen kommer den här gången att avslutas med en resa till Georgien och Armenien under våren.
Kombinationen av teori, praktiska övningar och en missionsresa känns som en bra kombo, summerar Rauli.
– Jag tror det fungerar bäst om man kan anpassa innehållet i kursen till missionen, som församlingen är engagerad i. Och att man kan integrera de olika delarna i församlingen genom praktiken känns som ett plus.
Rauli tror att några i den gruppen som avslutade kursen i våras kan vara framtida missionärer. Ett konkret resultat av förra årets Missionsbibelskola är i alla fall att Finska Filadelfia vill ha en vänförsamling i Ukraina.
Raulis höjdpunkt från resan är besöket i församlingen i östra Ukraina, där fyra medlemmar led martyrdöden i början av kriget. De avrättades kallblodigt, men stod fast vid sin tro till slutet, enligt mångas vittnesbörd sjöng de lovsånger på väg till exekutionsplatsen.
Aleksi Lindström, som till vardags jobbar på den rättspsykiatriska mottaningen på Huddinge sjukhus söder om Stockholm, är en av dem som deltagit i Missionsbibelskolan.
– Jag blev inbjuden till kursen av Rauli, som jag lärde känna för nästan tio år sen då jag läste en grundkurs i teologi.
– Jag tycker kursen var väldigt bra och upplägget fungerade bra för alla med intresse att arbeta för Guds rike.
Aleksi tycker att det allra bästa var undervisningen om mission som de fick och resan.
– Den var speciell, säger han. Både intensiv och lärorik, där vi fick möta många olika människor och delta i många olika samlingar.
Rekommenderar han andra att delta i en sådan här missionsbibelskola?
– Definitivt. Har man en kallelse så kan detta vara en väg att gå.
Fotnot: Missionsbibelskolan startade igen den 19 september. Nu står bland andra Stefan Sigfrids, Timo Hakkarainen, Kristian Närvä och Rauli Lehtonen för undervisningen. Rekommendation från lokal församling krävs för deltagande på utbildningen.