Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Release med guldregn för nya boken Kallad, Bekräftad, Överlåten. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Release med guldregn för nya boken Kallad, Bekräftad, Överlåten. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Festlig release av pastorboken

På pastorskonferensens första dag var det release av den nya pastorsboken Kallad, bekräftad, överlåten, som 38 svenska pingstpastorer skrivit materialet till.

Alla deltagare i konferensen fick var sitt exemplar av boken och tre av författarna höll var sin miniföreläsning i samband med releasen; Marcus Ardenfors om Pastorn och familjelivet, Roland Stahre om Själavårdens väsen, hemvist och tillämpning och Elloise Nordkvist om Volontärer och ledare.
Så här säger två pastorer om boken:
Olof Holmgren, ”tältmakarpastor” i Åredalen:
– En mycket bra bok och praktisk bok som på ett trovärdigt sätt belyser pastorsrollens olika sidor. Det är en stor fördel med de breda och mänskliga ämnesvalen samt att det är många olika röster och erfarenheter som kommer till tals. Dessutom blir boken en aktuell handbok eftersom den är skriven av de som fortfarande utövar tjänsten.
– Det finns mycket bra och praktisk vägledning att hämta tankar ur för många olika situationer.
– Urban Ringbäcks tankar om att beröra ett samhälle fick mig att gräva djupare i kopplingen mellan Efesierbrevets formuleringar och vad som faktiskt hände när Team Paulus på olika sätt vistades i Efesus ca 10 år tidigare. Att se de spännande kopplingarna mellan brevet och Apg. 18–20 blev till sist ramen för min predikan på vår egen årshögtid.

Helena Jacobsson, Örnsköldsvik:
– Idén bakom pastorsboken är väldigt bra och mitt första intryck är att jag kommer att hitta mycket läsvärt.
– Jag kommer att läsa något kapitel då och då, inte från pärm till pärm.
– Det är extra roligt och man känner sig lite stolt när någon man känner har skrivit ett kapitel, som Stefan Beimarks kapitel om att jobba i team, De andra pastorerna – Att bli och vara en del av pastorskåren.

 

Olof Holmgren

Helena Jacobsson

 

 

Marcus Ardenfors, Roland Stahre och Elloise Nordkvist höll var sitt miniseminarium i samband med releasen av den nya pastorsboken. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

image description
Projektledare

För ett år sedan presenterade Daniel Alm idén om en svensk pastorsbok. I år var det release av boken, som Christian Mölk och Carolina Klintefelt varit projektledare för. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

image description
Bokutdelning

Alla deltagare i konferensen fick med sig en bok hem. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

image description
Bokläsare

Olof Holmgren och Helena Jacobsson uppskattar den nya pastorsboken.

image description
MIniseminarier

Marcus Ardenfors, Roland Stahre och Elloise Nordkvist höll var sitt miniseminarium i samband med releasen av den nya pastorsboken. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ