Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Extreme makeover

Här är församlingen som gjort radikala förändringar

Årets Nyhemsvecka gästas av den engelske pastorn Paul Scanlon. Något som värdpastorn Per-Åke Enström är mycket glad över. –?Det är mycket avgörande för oss att han arbetar i Europa, i en miljö som är lik vår egen, säger han.

Paul Scanlon är föreståndare i församlingen Abundant Life Church i Bradford i England, en församling som under hans ledning gått igenom en genomgripande förändringsprocess. Han har också startat en ledarskaps­utbildning, en tidning och ett nätverk av kyrkor inom Abundant Life Ministries.

Beskriver arbetet i bok
I sin bok Crossing over, där titeln anspelar på när Israels barn gick över Jordan och intog det utlovade landet, berättar han om bakgrunden till förändringsprocessen, hur den initierades och om resultatet av den.
När Paul Scanlon kom till Bradford var församlingen en traditionell pingstkarismatiskt kyrka med omkring 400 medlemmar.
–?Men han insåg snart att församlingen inte vann människor för Gud och att något måste hända om den inte skulle dö ut, säger Nyhemspastorn Per-Åke En­ström, som är mycket glad över att Paul Scanlon tackat ja till att vara med under måndag till onsdag i Nyhemskonferensen och leda bibelstudier och pastorsseminarier.

Alla kände alla
I inledningen av boken Crossing over berättar Paul Scanlon om en iakttagelse, som blev en väckarklocka för honom. Församlingsmedlemmarna lämnade utan att tveka sina värdesaker för att gå runt och prata med folk. Alla kände alla, kyrkan var trygg. För Paul Scanlon blev det ett mycket tydligt bevis på att kyrkan inte nådde några nya människor.
Idag samlas församlingen i en nybyggd kyrka och räknar omkring 3?000 medlemmar. Förändringen började bland annat med att kyrkovana människor från Bradford bussades till kyrkan om söndagarna.
I ett av kapitlen i Crossing over redovisar Paul Scanlon några andra iakttagelser han gjorde i församlingen och sina slutsatser av det, bland annat följande:
Människor kom inte i tid och guds­tjänsterna saknade passion och tillbedjan. Alltså kändes de inte viktiga och rutinmässiga.
Gamla människor hade ansvar för så gott som allt. Alltså hölls de yngre tillbaka.
Det skrattades väldigt lite. Alltså var kyrkan ingen plats för humor och glädje.

Introverta vittnesbörd
Vittnesbörden var väldigt inåtvända och mystiska. Alltså hade kyrkan tappat relevansen för de förlorade.
Kraftlösa, irrelevanta och långtråkiga predikningar dominerade. Alltså predikade fel personer.
Långa offertal hölls varje söndag. Alltså var människor ovilliga att bidra.
Kyrkans ledarskap var manligt dominerat. Alltså hölls kvinnor tillbaka.
Idag arbetar församlingen för att vara Gudsfokuserad, målinriktad och utgöra en miljö där människor stärks och utvecklas och visionen finns samlad i ett antal punkter som börjar med Församlingen som jag ser är?…
…?spännande och full av liv, numerärt stor och andligt djup.
…?naturligt övernaturlig och otroligt rolig att vara med i, vars främsta prioritet är att ära Gud och förmedla honom till en förlorad värld.
…?attraktiv, har självförtroende och är segrande, en kyrka vars kraftfulla bekännelse och fantastiska tillbedjan sänds ut till andra genom alla till buds stående medel.
…?utrustar, frigör och gör det möjligt för vanliga människor att leva ovanliga liv.
…?är en djupt engagerad, kärleksfull och omsorgsfull familj som ensamma och sårade människor kan återfinna hoppet och känna sig hemma i.
…?den här kyrkan.

Läs mer på hemsidan
På församlingens hem­­sida www.alm.org.uk, kan man kan läsa mer om hur den arbetar, om dess vision och också ta del av en hel del av det som finns att läsa i boken Crossing over.