Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Extra rådslag för att välja föreståndare den 25 oktober

Den 25 oktober hålls det extra rådslaget, då det är dags att välja ny föreståndare.

Rådslaget hålls i Citykyrkan mitt i Stockholm, och börjar klockan 10.00. Inbjudan och anmälan kommer inom kort att finnas på www.pingst.se, samt enligt stadgarna skickas ut till församlingarna med post senast sex veckor före rådslaget.
Alla församlingar som är medlemmar i riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan har rätt att skicka representanter till Rådslaget, icke medlemmar kan skicka observatörer.