Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Evangelisation och bön i fokus

Världspingstkonferensen samlade 1 700 personer från 74 länder

Världspingstkonferensen, som hölls i Filadelfiakyrkan i Stockholm den 24 – 27 augusti, samlade omkring 1 700 deltagare, från 74 olika länder. Omkring 1 000 av dem var internationella delegater, de allra flesta pastorer. Under några intensiva dagar utmanades de till att med hjälp av den helige Ande bedja och evangelisera ännu mer. – Jag tror att den bästa tiden ligger framför, sa pastor Brian Houston när han predikade i avslutningsgudstjänsten.

Konferensen inleddes med en festgudstjänst, där en flaggparad markerade det världsvida deltagandet. Samuel Ljungbladh och Carola bjöd på sång och fick bland annat hela kyrkan att sjunga med i den engelska versionen av ”Saliga visshet”.
De anmälda deltagarna fyllde i stort sett både den nedre delen och första läktaren och andra läktaren var öppen på kvällarna för dem som köpt biljetter à 100 kronor.
Ä Vi är så glada för att ni har kommit hit för att glädja och uppmuntra oss i Sverige, sa pingstföreståndaren Pelle Hörnmark.

”Guds vind kan förändra”
Kvällens predikan hölls av biskopen i den amerikanska pingströrelsen Holiness Church, James D. Leggett, och de senaste sex åren tillika ordförande för Världspingstkommittén.
Ä Guds vind och Guds kraft kan fortfarande förändra och använda alldeles vanliga män och kvinnor, sa han. Anden gavs för att Guds rike skulle utvidgas och vi ska inte vila förrän alla hört budskapet om Jesus.
Redan där sattes ett anslag, som blev något av konferensens signum. Den helige Ande är given för att uppdraget att föra evangeliet vidare ska kunna lyckas.
27 olika gudstjänster
Under dagarna hölls 27 olika gudstjänster och seminarier, och här följer några axplock från dem.
Värdpastor Niklas Piensoho talade om autentiskt ledarskap och menade att ledarskap handlar om att förmedla energi, inte om att kunna eller veta allt eller fatta alla beslut.
Ä En autentisk ledare bör se och uppmuntra andras ledarskap, förstå sitt eget, se det andliga i uppdraget, lyfta det stora uppdraget och vara fylld av Anden, sammanfattade han sin framställning, som han höll på engelska.
Engelska var konferensens officiella språk, men simultantolkning erbjöds bland annat till spanska, franska och svenska.
Varje förmiddag bjöds det på bullar och kaffe vid en rad olika stationer runt om och utanför kyrkan under en rejält lång fikarast innan ytterligare en stor gemensam samling hölls uppe i kyrkan. En tre timmar lång eftermiddagsrast gav gott om tid för gemenskap och mat.

Andligt uppvaknande
Mark Rutland från Oklahoma i USA, verksam bland annat som ordförande för Oral Roberts Universitet, talade om intellektuellt och andligt uppvaknande. Han utgick bland annat från berättelsen om hur Petrus förnekade Jesus.
Rutford sa att han såg brustenheten som motpol till stolthet och att brustenheten kan leda oss till ett totalt beroende av Gud, där vi blir helt befriade från självrättfärdighet.
Rutford citerade en undersökning i en amerikansk tidning, där amerikaner fick lista de mest trösterika fraserna. Det visade sig att det blev följande; Jag älskar dig, Jag förlåter dig och Middagen är klar.
Ä Är det inte precis det som är vårt uppdrag? frågade han. Att älska människor, erbjuda förlåtelse och inbjuda dem till Herrens bord.

Parallella seminarier
Under konferensdagarna hölls också tre eller fyra parallella seminarier både på förmiddagen till exempel handla om att utrusta nästa generation, pingstpassion för de förlorade, ledares attityder, pastorshjärtat, bönens kraft, andligt faderskap och utmaningar för nutidens pingstmissionärer. Alla föreläsningar och predikningar hölls med två undantag av män. De kvinnor som fick chansen att tala var norska pastorn Anne Christiansen, som talade om Jesuspassion och svenska Chatrine Carlson, som talade om att bygga en relationell församling.
På onsdagskvällen predikade den tyske evangelisten Reinhard Bonnke på sitt explosiva vis och utmanade den omkring 2000-hövdade publiken att ta emot Guds eld och vara med och ändra temperaturen i världen och vinna de förlorade. I avslutningen bad han alla under 25 år att komma fram för speciell förbön och det blev trångt framme vid estraden.
Dagen därpå äntrade den stillsamme dr Young Hoon Lee, pastor i Yoido Full Gospel Church i Seoul, Korea, med 810 000 medlemmar, samma talarstol.
Ä Vi behöver be mycket, sa han. Ibland är vi så upptagna med all verksamhet att vi inte hinner be, men Gud utgjuter sin Ande över dem som ber.
Han berättade om sin församlings historia, den som startades av pastor Yonggi Cho med fem medlemmar och som fortfarande växer med omkring 1 000 personer i månaden. Pingströrelsen i Sydkorea har cirka 2,5 miljoner medlemmar idag.

Bönemöten varje morgon
Young Hoon Lee betonade vikten av bön och av syndabekännelse. I hans församling i Seoul hålls bönemöten varje morgon klockan 5 och bönenatt varje fredag.
Ä Vi är kallade till att leva heliga liv och vara med och förändra samhället, älska människorna och göra gott där vi finns.
Som avslutning fick han med alla konferensdeltagarna i kraftfull bön om väckelse och bönebruset fyllde hela Filadelfiakyrkan. (Läs mer om detta i Pelle Hörnmarks ledare.)

Ekman inledde fredagen
Fredagen inleddes av Livets Ord-pastorn Ulf Ekman, som talade om den utrustning församlingen har genom den helige Ande.
Ä Anden är en gåva till Kristi kropp så att Gud kan använda oss var och en. Vi har inte utrustats för att nära våra egon utan för att kunna göra vårt arbete, det vill säga dela med oss av det vi upplevt.
I konferensens sista gemensamma session talade pastor Magnus Persson från United Öresundskyrkan i Malmö. Han talade om en relevant församling och betonade gång på gång hur viktigt det är att budskapet blir praktiskt. Han använde Ikea, som en liknelse och talade om hur varuhusen bygger upp visningsrum, där besökarna ser hur möblerna ser ut. Och att när man får de platta paketen med hem följer en enkel beskrivning med om hur man ska göra.

”Praktiska grejer”
Till avslutning berättade han vad en granne till honom svarade på frågan om varför människor trängs på Ikea i stället för i kyrkan på söndagarna.
Ä Kanske för att när man åker därifrån har man bilen full med praktiska grejer för sin vardag.
Värdpastor Niklas Piensoho ledde sedan i bön efter att ha ställt några frågor till alla deltagarna. Vad ska du göra annorlunda när du kommer hem? Vad ska du ändra på för att budskapet ska bli kött och blod?

Påtagligt allvar
Bönebruset som följde var kanske inte lika högt som tidigare i veckan, men innerligheten och allvaret påtagligt.
I den avslutande gudstjänsten predikade pastor Brian Houston, grundare av och ledare för Hill Song i Australien. Han utgick från Andra Mosebok i sin predikan och lyfte fram hur Israels folk hela tiden växte, trots att de förföljdes av egyptierna. Han överförde detta till Guds verk i vår tid och menade att förföljelse och tillväxt ofta följs åt.
Ä Min bön är att vi alla ska få uppleva välsignade tillfällen, då Gud verkar på ett särskilt sätt, sa Brian Houston och bad om överflöd, tillväxt, övernaturlig styrka och Guds vishet för konferensens alla deltagare och sa att han trodde att de bästa dagarna för pingströrelsen ligger framför.

Väl genomförd konferens
När biskop James D. Leggett tackade Gud och arrangörerna för välsignade dagar i Stockholm passade han också på att ge beröm för en mycket väl genomförd konferens.
Ä Tack också alla talare som medverkat, sa han. Ni har varit välsignade, smorda och använda av Gud.
Han uttryckte även tacksamhet över alla sångares och musikers insats. De cirka 100 frivilligarbetarna från Filadelfia, som arbetat praktiskt tackades också särskilt, liksom företaget Reliable, som stått för planering och arrangemang.
Ä Vi vet nog inte än allt vad Gud gjort här de här dagarna konstaterade James D. Leggett till slut, men det kommer att visa sig så småningom.