Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Eskilsson ser fram emot nya uppdraget

Sören Eskilsson är sedan Rådslaget ny ordförande för Pingststyrelsen. Ett uppdrag han ser som en utmaning fylld av möjligheter. – Jag känner stor glädje över förtroendet, även om jag förstås inser att det säkert kommer att innehålla ett visst mått av kamp och vånda.

Ä Det är ett stort ansvar, det vet jag och det kan vara utsatt, men jag känner framför allt glädje inför det, säger han, när vi dagen efter valet tar en fika tillsammans under en Rådslagsrast.
Jag frågar om det var ett svårt beslut att tacka ja till uppdraget.
Ä Det är väl alltid lite dubbelt, erkänner han. På ett sätt skulle det vara lättare och bekvämare att tacka nej, men det är något som drar. Vi är i ett läge nu med möjligheter och förutsättningar som vi inte får sumpa. Att få vara med och göra skillnad för vårt land är både en stor utmaning och väldigt roligt.
Engagemang för Pingst
Sedan barnsben är han van vid ett stort engagemang för Pingst och de gemensamma verksamheterna. Det var självklart i hans familj och har blivit det för honom också. Som tonåring jobbade han i sin pappas byggfirma, men kände tidigt kallelsen till evangelist.
Ä Jag försökte fly ifrån den, men det gick inte och som 19- åring började jag på bibelskola och gick en evangelistkurs på sju veckor.
Evangelist på halvtid
Sen följde en evangelisttjänst på halvtid i småländska Kulltorp, där bland annat evangelisationsinsatser på High Chaparall ingick, och sammanlagt drygt tio år i olika församlings tjänster.
Sen tog Sören Eskilsson en paus från församlingstjänst och började i stället arbeta med marknadsföring och försäljning, bland annat på Sjödalshus. Men när bokrisen 1993 slog till blev det återigen dags att tänka nytt. Så kom det sig att hamnade på tidningen Dagen, där han under några år var säljledare, annons- ochmarknadschef innan han
blev Regionchef på Södra Sverige för Samspar. När nya Dagen drog igång kom han tillbaks dit som marknadschef i ett och ett halvt år.
Ä Jag lärde känna de här företagen från insidan och det förstärkte min känsla för det gemensamma i Pingst.
1990 flyttade han och familjen från Malmö till Värnamo. Tio år senare 2000 började han arbeta inom näringslivet i Värnamoregionen, innan kallelsen från Pingstkyrkan i Jönköping kom 2004.
Ä Under hela mitt liv har jag haft engagemanget och passion för församlingen med mig och mina dubbla erfarenheter från församling och näringsliv har format mig till att göra det jag gör nu, säger han.
Gud har förberett
Han tror att Gud förberett det hela utifrån hans längtan efter att få kombinera detta. Sören Eskilsson har varit ledamot i Pingststyrelsen i två år nu och känner därför väl till arbetet. Under Värnamotiden var han ordförande i Pingstförsamlingen där och de tre senaste åren har han varit ordförande i LP-verksamheten, vilket sammantaget ger honom en grundtrygghet inför den nya uppgiften.
Ä God ordning och reda är grunden för resan mot framtiden, säger han och ser fram emot att få vara med och driva och leda processer framåt utifrån de krav som framtiden ställer.
Lockas han av makten då?
Ä Nej, jag ser inte detta som en maktställning. I våra sammanhang gör vi saker tillsammans och det viktigaste är att gå i takt med rörelsen och Herren och söka Guds vilja.
Men han medger ändå att positionen förstås ger möjlighet till inflytande och att få vara med och påverka.
Men hur blir det nu när Sören Eskilsson ska vara ordförande i Pingst och föreståndaren heter Pelle Hörnmark och är hans gamla arbetskamrat från Pingstkyrkan i Jönköping?
Ä Jag är glad att jag är föreslagen av valberedningen, svarar han mig, precis som han kvällen innan sagt till Rådslaget, men fortsätter:
Ä Vi kan varandra och som jag ser det är det en möjlighet. Vi har slipats mot varandra, kan skilja på sak och person och har lärt oss hantera också de frågor där vi inte tycker lika.
Ä Vi är olika och har olika profiler, men vi har teamat tidigare och det här är fråga om ett lagspel där vi kompletterar varandra.