Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Dr Mukwege håller tal till kvinnorna på Panzisjukhuset när han fått reda på att han tilldelats Nobels fredspris. FOTO: PANZISJUKHUSET

Dr Mukwege håller tal till kvinnorna på Panzisjukhuset när han fått reda på att han tilldelats Nobels fredspris. FOTO: PANZISJUKHUSET

"Era röster måste höras och respekteras"

Det här talet höll dr Denis Mukwege till kvinnorna på Panzisjukhuset när han just fått reda på att han tilldelats Nobels fredspris 2018.

”Det här är en stor dag för DR Kongos kvinnor. Det här priset tar vi emot för kvinnorna som har genomlidit stora svårigheter och blivit utsatta för sexuellt våld. Det är å era vägnar vi tar emot Nobels fredspris idag. Det har tagit lång tid men nu har världen äntligen börjat lyssna till er. Man har inte bara lyssnatutan har också börjat erkänna
problemen. Men det räcker inte med att veta, man måste också förstå att när någon utsatts för övergrepp, så krävs upprättelse och gottgörelse. Jag vill tala om för dem å era vägnar, att när vi tillsammans kämpar vidare i den här kampen, så kommer det här priset inte att ha någon betydelse, om inte ni kvinnor räknas och era röster inte hörs och respekteras.
Jag vill tala om för dem att vi måste fortsätta bekämpa det sexuella våldet, och att vi ska göra det tillsammans.”