Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Entusiasm för ny utbildning

Erik Holke kom som 16-åring till tro i Pingstkyrkan i Jönköping, där han senare också varit anställd. Han har läst teologi på Alliansmissionens Korteboskola och de senaste sex åren verkat som pastor inom Evangeliska frikyrkan, i Saronförsamlingen i Göteborg. En bakgrund som borde göra honom väl kvalificerad att fungera som studiecentersamordnare i dessa tre samfunds nya gemensamma pastorsutbildning.

Erik Holke ser verkligen fram emot starten av den nya utbildningen till hösten, även om han vet att det ibland kan bli lite rörigt när man drar igång något nytt. Men oron för detta överglänses vida av den entusiasm de lokala bärarförsamlingarna av utbildningen visar, menar han.
I Göteborg handlar det om Smyrnakyrkan, Pingstkyrkan i Västra Frölunda, Allianskyrkan i Fiskebäck och hans egen församling Saron.
Ä Det är bra att ha det stödet i ryggen, säger Erik Holke, som tycker det är framtidens melodi att kyrkor och samfund går ihop om en utbildning och på så vis tar vara på varandras styrkor och traditioner.
Ä Den lust och vilja som finns att göra något nytt tillsammans är väldigt rolig, menar han.
De senaste åren har Erik Holke
varit studieledare för SALT-utbildningen, som håller till i Saronkyrkans lokaler. Den kommer nu att avvecklas efter hand, samtidigt som den nya utbildningen, Akademin för ledarskap och teologi, flyttar in i samma lokaler.
Upplägget av utbildningen påminner i mångt och mycket om Salt med närheten till praktiskt församlingsarbete.
– Och vi kommer också att få ta emot studenter från olika sammanhang och berikas av det. Men nu blir det ytterligare ett steg till och en dimension extra när tre samfund också tillsammans står bakom utbildningen.
Ä Yngre människor söker framför allt ett levande sammanhang mer än ett visst samfund, säger Erik Holke.
Han tror på en spännande grupp studenter, som inte bara kommer att representera de tre ägarsamfunden, utan också andra sammanhang. Han ser framför sig omkring 15 studenter i olika åldrar, med varierande bakgrund per årskurs.
Utbildningen ska ju vara fyraårig och till slut kommer det alltså att handla om en stor grupp.
Signalerat intresse
Pingstpastorerna Urban Ringbäck och Mats Särnholm har varit med och förberett starten av den nya utbildningen i samtal med Fiskebäckskyrkan och Saronförsamlingen.
Ä Vi har tydligt signalerat vårt intresse för att vara tydliga värdförsamlingar för utbildningen, skapa utrymme för den, erbjuda praktik och vara med och ta ansvar för den, säger de.
Båda två har vana vid att ha tagit emot studenter från PTS och SALT tidigare och tycker att det är en rolig arbetsuppgift.
Ä Det är en vitaliseringsprocess för oss. Ett ansvar och arbetsbörda, visst, men samtidigt så värt det, säger Mats Särnholm.
Urban Ringbäck hoppas att kunna knyta ännu fler församlingar till projektet genom nätverket Pingst i Väst.
Både han och Mats tror på intresset för utbildningen.
Ä Ja, vi är övertygade om att det finns underlag för utbildningen.