Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Enkät om omsorgsarbete

I början av året fick landets samtliga pingstförsamlingar och samverkansförsamlingar en enkät om omsorgsarbete, som riksdiakonala rådet, pingstförsamlingarnas handikappverksamhet, pingstskolorna och Pingst ffs stod bakom. Syftet var att få en överblick av det diakonala arbetet i församlingarna.
Totalt har 187 församlingar svarat på enkäten. Av svaren kan man se att omsorgsverksamheten till allra största delen sker genom enskilda medlemmar och därefter genom pastorn. Den främsta målgruppen är de äldre medlemmarna och därefter andra äldre. En majoritet tror att behovet av omsorgsarbete kommer att öka, medan responsen på utbildningsbehovet inom området inte är särskilt stor.