Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Enkät från ledarkonferensen

1.Vad tror du är orsaken till att ungdomar inte kommer till kyrkan? 2.Vad behövs göras för att intressera ungdomarna?

Namn: Arlene Mahoro
Ålder: 28 år
Bor: Västerås
Gör: Studerar internationell marknadsföring
1. ÄNär jag kom till kyrkan hamnade jag i en servicegrupp med pensionärer. Jag tror att de flesta inte hört talas om Gud och därför inte är intresserade.
2. Ä Jag tror att man behöver undervisa på ett annat sätt. Lite mer som för barnen.
Namn: Linnéa Daelander
Ålder: 22 år
Bor: Stockholm
Gör: Studerar mänskliga rättigheter på THS
1. Ä Jag tror att det beror på att gudstjänsterna inte tilltalar dem.
2. Ä Skapa attraktiva gudstjänster. Vara mer personlig i sin inbjudan till engagemang.

Namn: Stephan Johansson
Ålder: 57
Bor: Västerås
Gör: Jobbar som lärare på högstadiet
1. Ä Det är för mycket aktiviteter utanför kyrkan. Det blir svårt att konkurrera om den tiden för kyrkan.
2. Ä Vi har något annat att erbjuda.Ungdomarna är sönderstressade. Allt ska vara flashigt. Vi behöver erbjuda ett lugn och en plats där de får ställa frågorna.
Namn: Annacarin Åkesson
Ålder: 20 år
Bor: Jönköping
Gör: Går teamträningskola i Eskilstuna
1. Ä Samhällets påverkan. Kyrkan har anpassat sig för mycket efter samhället. Man saknar tydliga gränser. Man står inte längre för det man tror på.
2. Ä Gå tillbaka till det Jesus lärde oss och sluta att anpassa oss. Vi ska ge det vi har och påverka samhället, inte tvärtom.
Namn: Marcus Nygren
Ålder: 17 år
Bor: Gävle
Gör: Går sista året på gymnasiet IT- medieprogrammet
1. Ä Jag tror att kyrkan mer eller mindre misslyckats med att förnya sig. Man har missat att ta till sig det nya samhället.
2. Ä Jag älskar de sociala medierna och tycker att kyrkan ska satsa på det. Ha möten som folk förstår. Man ska inte behöva vara teolog för att förstå en predikan. Visa på kärleken mer än argument.