Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.
Foto: Sara Svahn

Foto: Sara Svahn

Energi för pastorer

Det expansiva, unga och kreativa var temat för årets Pingst Pastor, där deltagarna var både fler och yngre än tidigare år. – Mäktigast är väl när 650 pingstpastorer i samma rum, faller på knä inför den Högste i tillbedjan. Det händer något då och där, säger Liset Lindeman, Köping.

– I DAG ÄR DET EN STARK, ung och inspirerad pastorskår med goda relationer och kraftfull sammanhållning. Jag blev starkt berörd av den stora mängden unga pastorer, säger Emil Gillsberg från Hope Dalarna i Mora och en av deltagarna i årets Pingst Pastor.
– Sen är ju undervisningen alltid fantastisk, fortsätter han.
Konferensen hölls liksom tidigare år på hotell Clarion Sign i centrala Stockholm. I år var det nionde gången för konferensen, som samlar deltagare i nätverket Pingst Pastor.
Den stora samlingssalen var sprängfylld vid de gemensamma samlingarna och under de olika seminarierna fylldes stora och små lokaler i hotellet kring ämnen som Lokal församling med globalt engagemang, Hållbarhet för skapelsen, Israel, Palestina och Pingströrelsen, Är Jesus en garanti för psykisk hälsa och Hur leder vi människor till andliga erfarenheter i våra möten?.

DEN FÖRSTA KVÄLLEN välkomnades nya pastorer inom Pingst och det blev mer än fullt runt estraden, och elva nya församlingsplanteringar presenterades. Därmed kommer målet på 30 planteringar under en treårsperiod allt närmare.
– Jag börjar ha några år bakom mig och fanns med även under gamla predikantveckans tid. Det som gläder mig mest är den utveckling som skett, och alltjämt sker. Vi hade några oerhört tuffa år kring 2000, men har verkligen rest oss starka, säger Emil Gillsberg.
Daniel Alm utgick i sin visionspredikan från trons kapitel i Hebreerbrevet 11 och talade om ett ledarskap, som verkar utifrån en annan kod än det som går att mäta i mänskliga mått.
– Vår måttstock är himmelriket och drivkraften kan inte vara att bara få till något bra, utan något utöver det vi kan se och mäta. Vi har ett större syfte än ett drömprojekt eller ett bra ledarskap.
Han talade om hur den pingstkarismatiska rörelsen växer explosionsartat runt om i världen.
– Vi behöver reflektion och fördjupning, men det som är rörelse och steg definierar oss och vi behöver odla en kultur där människor blir andedöpta och får erfara kraften från Gud. Men mer karismatik kräver också ett stort ansvar. Vi kan hjälpa människor att få erfara Gud, men vi ska alltid ha respekt för den enskilda människans integritet.

I EN TID SOM VÅR med så mycket längtan och hopplöshet är vår uppgift att förmedla hopp, kärlek och tro, menade Daniel Alm och uppmuntrade till lovsång hand i hand med det diakonala arbetet.
Daniel Alm avslutade med att presentera två satsningar inför 2020, som handlar om mer bön för folket och mer Jesus till folket. Pingstpastorerna och församlingarna uppmanas att låta mars månads söndagar innebära en särskild bönesatsning.
– Någonting kommer igenom när man ber överenskommit. Vi kommer att se tecken, mirakel och öppna dörrar.
Mer Jesus till folket handlar också om att uppmuntra församlingarna att inte låta sig begränsas av sina kyrkobyggnader. (Läs mer på sidan 17)
– Gör bra grejer för er stad, er bygd, arbeta upp nya relationer, uppgradera tänkandet och återta gatorna! uppmanade Daniel Alm och hoppades på att 2020 ska bli ett år då människor öppnar sig för Gud och församlingarna får förmedla kärlek, hopp och tro.
Material om förslag på böneämnen för varje söndag i mars och praktiska tips inför utåtrikade aktiviteter, liksom material till hemsidor och sociala medier har skickats ut till församlingarna per mejl.

UNDER KONFERENSEN fanns internationella gäster med, varav några även var gästtalare. Linwood Berry, verksam i Spanien, talade om att nå folket genom det kreativa, genom konsten, under rubriken Making the invisible visible (Att göra det osynliga synligt) och pastor Dominic Yeo från Singapore, som leder en församling på närmare 10 000 medlemmar, predikade och höll bibelstudium på temat expansion. Mika Yrjölä, Finland fanns med i ett panelsamtal om bibelläsning i vår tid.
Maria Flodin, Timrå, undervisade om andligt ledarskap med utgångspunkt från Mose.
– Världsligt ledarskap handlar om resultatet. Andligt ledarskap handlar om Guds storhet och Guds seger.
– Både gudskännedom och självkännedom krävs i uppdraget som ledare.
Under dagarna fanns tid avsatt för samlingar i de olika processgrupperna som pastorerna tillhör. De gemensamma måltiderna, lunch och middag med bordsservering, gav också många tillfället till nya bekantskaper, gemenskap och samtal.
I år fyllde Pingst Pastors deltagare upp alla bord i restaurangen, både uppe och en trappa upp.

I HÖST ANORDNAS en studieresa till Grekland för pastorsnätverkets medlemmar. Den satsningen presenterades också under konferensen och anmälan om deltagande öppnade.
Vid den avslutande sändningssamlingen, där Urban Ringbäck och Daniel Alm medverkade, fick alla konferensdeltagarna ta var sitt exemplar av Lewi Pethurs bok Segrande bön. En titel helt i linje med årets bönesatsning.
– Som alltid hittills är Pingst Pastors konferens en högtid och man känner sig styrkt och uppmuntrad när man åker därifrån. Om något stack ut är lite svårt att peka på eftersom Pingst Pastor alltid är utmanande och rik på olika innehåll som är tänkvärda men visst, att belysa konsten som en del av ett gudstjänstutövande tycker jag

 

 

 

image description
FÖRSAMLINGSPLANTERINGAR.

Hela elva nya församlingsplanteringar presenterades under Pingst Pastor. Målet på 30 församlingar under tre år med stöd från USA närmar sig, nu fattas bara sju.”Svensk pingströrelse planterar nu fler nya församlingar än på 70 år”, konstaterade Nicklas Mörling, som samordnar arbetet kring församlingsplantering. Foto: Sara Svahn

image description
GÄSTTALARE.

 Pastor Dominic You från Singapore, som leder en församling på 10 000 medlemmar var en av gästtalarna under PIngst Pastor. Han talade på temat expansion. Foto: Sara Svahn

image description
NYA MEDLEMMAR I NÄTVERKET.

Det blev trångt estraden när de nya medlemmarna i nätverket Pingst Pastor hälsades särskilt välkomna under pastorskonferensen. Foto: Sara Svahn