Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

EN VECKA MED PASTOR CHATRINE CARLSON

Chatrine Carlson har gått den långa vägen. Sin ”karriär” började hon som evangelist i några mindre församlingar. I dag är hon föreståndare för Sveriges tredje största församling, Pingstkyrkan i Jönköping med över 2 000 medlemmar. Därifrån fortsätter vägen. Pingst.se följde med henne under en vägsträcka.

48 år och gått sedan Chatrine Carlson såg dagens ljus. Hon växte upp i Rottne, utanför Växjö. En stark Gudsupplevelse i 18-årsåldern gav en inriktning för livet som tog henne till bibelskola i Gävle.
En snabbspolning av biografin tar henne till pingstförsamlingarna i ÖsterbybrukÖrbyhus, Korsberga/Bäckaby/Ramkvilla och Edsbyn innan det var dags för Brommaskolans skolbänk. Praktiken gjorde hon i Sollentuna pingstförsamling med Britt Sandberg som handledare. Här stoppar vi snabbspolningen.
Ä Det var en mycket viktig tid för mig då man som första pingstförsamling avskilde kvinnliga äldste. En av dem var Britt Strandberg som kom att betyda oerhört mycket för mig som förebild, säger Chatrine
Snabbspolning igen. Till Jönköping i slutet av 80-talet. En viktig flytt för där träffade hon blivande maken Mikael. De gifte sig 1992, var missionärer i Uganda ett par år, kom hem, hon pluggade på högskolan och la mer eller mindre fortsatt pastorsliv på hyllan.
Men Gud och det nya årtusendet ville annorlunda. Av föreståndare Pelle Hörnmark blev hon kallad att ingå i pastorsteamet med ansvar att hålla i den växande smågruppsverksamheten och några år senare även som vice föreståndare.
Naturligt val
När Pelle Hörnmark slutade sin tjänst som församlingens pastor för att bli hela pingströrelsens föreståndare var Chatrine Carlson ett naturligt val. Åtminstone för andra. För Chatrine var det en process som inkluderade inte bara henne själv utan också familjen.
I det Carlsonska hemmet är nu rollerna omkastade med maken Mikael som ”pastorsman”.
– Utan hans stöd skulle det inte gå. Han är en fantastisk man som tar ett stort ansvar hemma och för barnen. Men han Ger också Ärlig och rak feedback på min pastorsgärning.
Församlingen då? Och pastorskollegorna? För det är väl inte helt självklart att en kvinna ska vara föreståndare för en av Skandinaviens största församlingar?
Ä Jag har fått väldigt mycket uppmuntran och stöd. Och hade jag inte varit säker på min egen kallelse, fått en enhällig kallelse från församlingen och haft familjens stöd, hade jag inte kunnat gå in i denna tjänst.
Ä Men visst kan det ha sina sidor för barnen att ha en mamma som jobbar väldigt mycket och som står i rampljuset och syns i media, men de är nog lite stolta också, säger hon blygt.
Chatrine ser fram emot Pingsts Pastorsakademi, som startar i höst, där hon till tillsammans med hundratals andra pingstpastorer i Sverige ska få göra en gemensam fördjupande resa i vår kunskap i teologi och ledarskap. En resa hon hoppas kunna notera tillväxt i personlig utvecklig och att vara bättre rustade för att leda församlingar i en tid som denna.
Ä Att vara pastor och föreståndare är en fantastisk förmån och glädje men det är också väldigt utmanande, svårt och krävande. Det är så mycket man ska förhålla sig till.
Ä Jag tror det är viktigt att nätverka med andra pastorer, att regelbundet fortbilda sig och få möjlighet till reflektion, säger hon.
Nu skriver vi 2010 och det är dags att följa Chatrine under en vecka:
MÅNDAG
Ingen ledig måndag här inte. Redan vid sextiden är hon uppe för att hinna få en liten stund för sig själv innan barnen, Josef, Simon och Jonathan, ska till skolan. Frukosten intas gemensamt vid sjutiden med tända ljus och en stunds prat inför dagen.
Ä Det är ofta enda stunden på dagen då vi alla är samlade, så det är en viktig stund.
Senast nio är hon på expeditionen. Dagens stora händelse är ett möte med en journalist från stan. På Chatrines initiativ formar de ett koncept för en dialoggrupp som de har för avsikt att starta tillsammans. En grupp där människor med olika bakgrund från Jönköpings stad ska mötas för att dela livet med varandra.
Ä Det är i det nära personliga mötet som fördomar faller och vi kan lära oss att förstå varandra. Detta känns spännande och som ett steg i den process vår församling står i.
Chatrine tar sedan en samtalspromenad med en pastorskollega från en av stadens kyrkor. På eftermiddagen träff med musikledningsteametoch på kvällen med valberedningen inför det stundande administrationsmötet, innan det är dags för styrelsemöte med bland annat budgetarbete.
Ä Budgetarbete är väl inte det enklaste och roligaste, men jag har bra medarbetare som kan det här med ekonomi, så jag känner mig trygg.
Hemma vid 22-tiden.
TISDAG
Klockan åtta i kyrkan. Medarbetarsamling för alla församlingens 30 anställda plus några av de ideellt arbetande. Lovsång, bön, undervisning och planering står på programmet.
Ä En viktig samling där vi får dela det som är aktuellt, planera och växa samman som team. Allt för att vi ska vara på samma ”linje”.
Resten av förmiddagen ägnas åt planering av evangelistveckan. Gemensam lunch avslutar den delen. På efterniddagen ledningsgruppsmöte och medarbetarsamtal och på kvällen möter hon en grupp med ansvar för mötesverkstaden. Tillsammans utvärderar de söndagens gudstjänst och planerar den kommande.
ONSDAG
Träff i Habo med Vätterbygdens pingstpastorer sedan lunchmöte med en präst och intervju med en journalist från en finsk pingsttidning.
På kvällen dopsamtal. Till sist sätter hon sig i bilen och åker till utposten Hovslätt för ett extra insatt äldstemöte.
TORSDAG
Förmiddagen ägnas åt bön och bibelstudium.
Ä Vi ber särskilt för vår församling i dag.
Innan lunch en stunds planering inför påskhelgen. Efter lunch träff med folket från LP-kontaktverksamheten och på kvällen äldstemöte.
Ä Det har vi lagt upp så att vi träffas i hela gruppen men också i mindre grupper. Hos oss har varje äldste ett antal cellgruppsledare på sitt ansvar.
FREDAG
Expeditionsarbete. Lunch med en styrelseledamot. På eftermiddagen sjukbesök.
LÖRDAG
Ä Den här lördagen har jag inte bokat någonting utan jag fixar hemma, lagar god mat och kollar på någon av barnens handbolls- eller fotbollsmatcher.
SÖNDAG
Gudstjänsterna har denna vecka flyttats från 10.00 till den för kyrkovana mer passande tiden 16.00. I gudstjänsten sjunger en kör med Amy Diamond i spetsen. Chatrine leder gudstjänsten och är dopförrättare. Efter gudstjänsten är det Afternoon-tea i caféet. Chatrine blir kvar till kvällen. Veckan är slut. Snart börjar en ny.