Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

En tro som håller

Ett dubbelt svek – Om trons prövning, Mikael Hallenius, (Marcus Förlag)

Hur bevaras tron genom händelser som skapar djupa sår. Den frågan tar sig Mikael Hallenius an utifrån sitt eget liv. Han försöker inte förklara det som inte går att förstå eller förneka sina känslor men visar hur han fann en väg framåt utan bitterhet, trots svåra svek i barndomen.
Jag fastnar särskilt för orden; ”Uppenbarelsen är inte fullständig. Somligt är, förblir och ska vara fördolt. Däremot är den tillräcklig. Nog för att rädda. Tydlig för att vägleda. Även de dagar allt går sönder.”