Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

En ton från himmelen

Det hände för snart fem år sedan under en konsert med, sångaren och gitarristen Bengt Johansson. Musikaliskt
fanns inte mycket övrigt att önska då scenen befolkades av begåvade musiker som hanterade lapsteel, slidegitarr, fiol, cello, kontrabas, flygel, percussion och orgel i allt från countrydoftande upptempo till stilla, klassiska arrangemang.
Temat för konserten var ”Tonen från himlen” Ä psalmer på nytt sätt. I repertoaren fanns ett knippe slitstarka pärlor ur den stora kristna sångskatten som Det finns djup i Herrens godhet, Hur ljuvligt klingar Jesu namn och Härlig är jorden men också moderna klassiker som Helig mark och Bara i Dig. Det blev en kväll där text och ton förmedlade det jag tror man skulle kunna beteckna som salighet, den outsägliga glädje som har sina rötter i vissheten i att vara älskad av Gud.
Sången En ton från himmelen med text av Linnea Hofgren tonsatt av Bengt Johansson på skivan Psalm berörde många denna kväll. Frank Mangs refererar till den i sin bok Högst Personligt Del 2, när han berättar om det gamla dövstumma
paret han besökte efter ett väckelsemöte i Norge. De hade varken hört eller sagt ett ord i hela sitt liv. Ännu mindre hade de sjungit. Men de hade upplevt Gud.
När Mangs kollega, dövstumprästen, med händer och miner berättade om vad Gud gjort i kvällens möte, lyste deras ögon och ansikten och de stönade av salighet. ”Vi hörde stönet, men de hörde sången” berättar Mangs och fortsätter:
”Vilken sång sjöng det dövstumma paret, som aldrig någonsin hade hört en ton?” Mangs svarar själv med orden från andra versen i En ton från himmelen: ”När Gud slår an ackordet i himmel och på jord, då blir av hela människan en lovsång utan ord”.
Mangs skriver att oavsett hur det var med innehållet i deras sång, så ”vet jag sångens ton och tema Ä Jesus.” Hur det namnet uttalades visste de inte. Men de visste att Jesus bodde i deras innersta. Det var därför det sjöng inom dem.
”Men för att därtill komma man måste bliva tom. Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom. När Herren där vill tala man måste vara still. Att han med instrumentet får göra vad han vill.”