En speciell Jönköpingsvecka

Arkiverat

Filadelfiaförsamlingen i Jönköping ordnades år 1924. Åtta år senare, 1932, hade församlingen 648 medlemmar och flyttade in i sin tredje lokal. Den nybyggda kyrkan vid Oxtorgsgatan rymde tre gånger församlingens storlek, och under första hela året i kyrkan döptes 116 personer.

Från den tiden etablerades också evangelistveckan i Jönköping, eller Jönköpingsveckan, som en stor årlig högtid. I församlingens jubileumsskrift från år 1974 anges att ”Gudsuppenbarelse, aktualitet och spontanitet är kännetecknande för sammankomsterna.”
Bilden togs vid evangelistveckan år 1937. I Evangelii Härolds rapport från veckan lyftes den fram som något speciellt.
Dels skulle bröderna Georg och Simon Gustafsson sluta sina tjänster i församlingen, dels hade omkring 200 ”Herrens vittnen” samlats, vilket då var rekord och framför allt angavs att det ditintills var den härligaste i andligt avseende.
Har du mött en kallelse, andliga upplevelser, eller livslång vänskap på Jönköpingsveckan? Känner du igen någon på bilden som betytt mycket för dig? Vem är barnet som sitter i sin fars knä på tredje raden?
Skriv till fotoarkivet och berätta!
”Fotoarkivet”
Pingst
141 99 Stockholm

fotoarkivet@pingst.se