Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

En bättre värld - hur då?

Vad innebär det att gestalta gudsriket och arbeta för en bättre värld? Den frågan kommer Ibra-chefen Lars Anderås och PMU-direktorn Niclas Lindgren att behandla i sitt gemensamma seminarium under Träning för tillväxtdagarna. Att de landar i att sann andlighet innebär engagemang för rättvisa och leder till välsignelse är ingen vild gissning.

Vad innebär det för konsekvenser för mig och mitt liv om jag vill leva efter Guds rikes principer på riktigt? Man skulle ju kunna tänka sig att Ibra-chefen och PMU-direktorn hade lite olika meningar om detta och att de kanske menade att det bäst görs utanför Sverige. Men så enkelt vill de inte göra vare sig för sig själva eller för sina åhörare.
Ä Nej, vi tror att det är dags att sluta göra så mycket uppdelningar mellan andligt och socialt och mellan Sverige och utlandet, säger de.
Deras seminarium är tänkt att vara ett forum för att visa att andliga och sociala frågor hänger ihop och att utmana till nya sätt att tänka.
Ä Det vi är ute efter att visa är att gudsriket innebär annorlunda värderingar, som är väldigt revolutionerande och på tvärs mot mycket av det vi tar för givet, säger Niclas Lindgren.
Ä Vi är inte ute efter att moralisera utan i stället vill vi lyfta fram den vinst det faktiskt innebär enligt Jesaja 58 att arbeta för rättvisa. Det leder till andlig välsignelse, fyller Lars Anderås i.
De kommer att röra sig i spänningsfältet mellan Jesusorden i Matteus 25 och i Matteus 28 och uppmaningen i Jesaja 58. Se citaten här nedanför.
I somras höll de gemensamma seminarier kring de här frågorna under Nyhemsveckan och på Lappis fanns Lars Anderås på plats. Under Träning för tillväxtdagarna kommer de att bjuda på ett koncentrat av det som kom upp då. Tanken är också att det ska bli tid för åhörarna att vara med och reagera på olika sätt.
Lars och Niclas är måna om att påpeka att deras seminarium inte handlar om mission eller internationella perspektiv. Det de vill lyfta är det de kallar ett missionellt perspektiv, som inte är begränsat till ett land eller sammanhang.
Det viktiga de vill åstadkomma är att utmana sina åhörare till att tänka själva och att tänka ideologiskt, alltså varför man gör eller inte gör det ena eller det andra.
Ä Mina grannar är lika viktiga som afrikanerna, säger Lars. Men kan jag som Ibra-chef bara nöja mig med att förkunna evangeliet för dem i ord?
Ä Människor har både fysiska och andliga behov. Frågan är om vi kan betrakta dem var för sig, eller om det är dags att ta ett samlat grepp, menar de.
I faktarutan härintill finns en del uppgifter som Niclas Lindgren brukar ta upp angående hur jordens resurser är fördelade. En information som inte är helt lätt att ta till sig, eftersom den pockar på förändring.
Ä Vi har all kunskap, men vad gör vi med den? Varför omsätter vi den inte i praktiken? Hur långt sträcker sig mitt ansvar? Utmanar Lars. Var drar man gränsen? Måste man göra sig av med hunden?
Ä Vi är inte ute efter att ge människor dåligt samvete, men vi vill att man ska tänka efter vad Gudsrikets principer handlar om.

Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då skall Herren svara när du kallar, när du ropar säger han: ”Här är jag.” Jes 58:6Ä9a

Jag var hungrig och ni gav mig att, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga: ”Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?” Kungen skall svara dem: ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” Matt 25:35Ä40

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all
makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
Matt 28:18Ä20