Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ekumeniskt projekt avslutat

Efter tio års arbete har arbetet med ett av de mer långvariga och omfattande ekumeniska projekten i Sverige – ett frikyrkolexikon – avslutats.

Idén till Svenskt Frikyrkolexikon (SFL) föddes vid ett sammanträde i Rektorskonventet för de Fria Teologiska Seminarierna den 29 april 2005.
Uppdraget gick till Jan-Åke Alvarsson att runt sig samla en redaktion bestående av kvalificerade kyrkohistoriker som representerade de olika frikyrkosamfunden.
Sedan skulle de i sin tur ordna med skribenter och samordna arbetet om det egna samfundet. Materialet skulle sedan sammanställas och ges ut som ett lexikon.
Idén var att skapa ett verk som beskriver den rörliga och dynamiska verkligheten i 1900- och 2000-talens kyrkosverige. Det skulle finnas fakta och personporträtt, särskilt då sådana som tidigare förbigåtts med tystnad.
Frikyrkornas många kvinnor skulle till exempel prioriteras.
Det var trögt att få med alla samfund. En del hade redan etablerade kyrkohistoriska ”sällskap” eller grupper som ryckte in. Andra tyckte att det var ”onödigt” med ett sammanfattande verk. En del hade problem att utse rätt person.
I oktober 2005 presenterades den första ledordslistan men ännu ingen färdig redaktion. En grupp entusiaster drog igång. Den 12 september 2006 hölls första redaktionsmötet. Förebilden för lexikonarbetet var Nationalencyklopedin som huvudredaktören och flera andra i redaktionen jobbat för tidigare. Under de följande åren, fram till och med 2012, hölls flera seminarier per termin i redaktionsgruppen där man diskuterade inriktning, stil, omfång och mycket mera.
I januari var det så äntligen dags för release på Ekumeniska Centret i Alvik. Generalsekreteraren för Sveriges Frikyrkosamråd, Marianne Andréas, mottog ett exemplar av lexikonet av huvudredaktören Jan-Åke Alvarsson.
Verket är utgivet på förlaget Atlantis i Stockholm. Det omfattar 523 sidor och innehåller uppslagsord om de olika trossamfundens särdrag, historia och verksamhet i Sverige och utomlands; deras olika tidskrifter; porträtt av inflytelserika personligheter i de olika samfunden; företeelser som konferenser; platser med särskild betydelse och speciella ”frikyrkoord” vars betydelse ibland varierar från samfund till samfund.
Lexikonen har ett stort antal bilder, flera av dem aldrig tidigare publicerade, som berättar om verksamheten under olika
tidsepoker.