Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ekumenisk utbildning för pastorer snart här

Till hösten startar den nya pastorsutbildningen som Pingst, Alliansmissionen och Evangeliska frikyrkan tillsammans står bakom.

Arbetet med den här nya utbildningen har pågått sedan våren 2008. I våras kom de viktiga och helt avgörande ja-besluten på de olika årskonferenserna och sedan dess har arbetet om möjligt gått in i ett ännu mer intensivt skede.
Ä Vi planerar för 50 studenter per årskull, berättar Ulrik Josefsson, för närvarande rektor både på Korteboskolan och Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium.
Fyraårig utbildning
De utbildningar som i dag finns kommer att fasas ut och till hösten är det bara aktuellt med intagningar till den nya utbildningen, som ska vara 4-årig och samverka med flera folkhögskolor, Örebro teologiska högskola och med den norska Höyskolan för ledelse och teologi.
Tanken är att ta det bästa från olika studiemiljöer och utbildningssammanhang och föra ihop det till en sammanhållen studiegång.
Utbildningen kommer att vara uppbyggd kring regionala lärcentra på fem olika ställen i Sverige. Inledningsvis blir det dock bara fyra, nämligen i Malmö, Göteborg, Jönköping och Uppsala/Stockholm. Om ytterligare år räknar man med att det kommer att finnas ett i Umeå också.
Lära sig genom praktik
Utbildningen står på tre ben; den ska vara församlingsbaserad och studenterna ska ha mentorer och lära sig genom praktik, den ska vara teologisk med inriktning på bibelcentrering, tjänst och egen erfarenhet och den ska också vara akademisk, vilket garanterar kvalitet och legitimitet och också gör den påbyggnadsbar.
Prospekt till den nya utbildningen kommer att finnas ute inom kort, troligen redan i januari och sedan är det 15 april som gäller som ansökningsdatum. Eftersom utbildningen räknas som eftergymnasial måste de blivande studenterna ha gymnasiekompetens.
Dessutom rekommenderas att man tidigare gått någon form av bibelskola och har erfarenhet av arbete i församling.
Ä Jag tror att det här kommer att bli en bättre utbildning än tidigare därför att vi samlar alla resurser och erbjuder en större bredd. Vi tar det bästa från alla samfunden och erbjuder en breddad studiemiljö och kopplingen till Norge är också mycket spännande, säger Ulrik Josefsson.
Tjänsteinriktning avgör
Studenternas utbildningsförsamling väljs utifrån samfundstillhörighet och tjänsteinriktning. De kan utöver detta också välja till samfundsprofilering i en del av kurserna. Andra tillval kommer också att kunna göras utifrån intresse och inriktning, som exempelvis barn, ungdom och musik.
Inledningsvis är det folkhögskolorna Hyllie Park, Viebäck och Liljeholmen som finns med i utbildningen, men framöver hoppas man på att fler folkhögskolor ska finnas med.