Ekumenisk scoutledarhelg

Redo att leda är namnet på en ekumenisk scoutledarhelg som hålls i Mullsjö, Nyhem, den 31 augusti till 2 september. Storsamlingar,  workshops, gudstjänst och andakter, lägerbål och kafé står på programmet. Ledare från olika scouttraditioner
får möjlighet att mötas.
Arrangörer är Svenska Alliansmissionens ungdom, Royal Rangers, Pingst, Frälsningsarméns ungdomsförbund, SjundedagsAdventistsamfundet, Equmenia Scout och SALT.