Ekumenisk satsning på församlingsutveckling

Under 2010 och 2011 kommer en stor ekumenisk satsning på församlingsutveckling att ske i Sverige. Bland annat kommer tre regionala nätverkskonferenser att hållas på tio orter. Bakom arrangemanget står NFU, Naturlig församlingsutveckling.

Konceptet kallas Fler friska församlingar och erbjuder de församlingar som vill delta ett paket av tre regionala nätverkskonferenser, handledarledd utvecklingsprocess och en analys av församlingen med hjälp av en
NFU-undersökning.
Konferenserna riktar sig till ledarskapet i församlingen och bygger på undervisning med svenska exempel och erfarenhetsutbyte mellan församlingarna. Både de som tidigare arbetat med NF och de som vill starta en utvecklingsprocess är välkomna.Man väljer seminarium utifrån utgångspunkt.
Mer information om NFU finns på w.naturligforsamlingsutveckling. se. Roine Swensson är pingströrelsens kontaktperson för NFU.