Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ekumenisk samling om församlingsplantering

I februari hölls en heldagskonferens i Pingstkyrkan i Västerås på temat ”Nya församlingar i Sverige”.

Under dagen medverkade en rad samfundsledare som talare. Lasse Svensson från Equmeniakyrkan talade om Missionell Teologi, Stefan Holmström, EFS, gav en Omvärldsanalys och Eva Kleman, Frälsningsarmén, gav tips på hur vi hittar pionjärer.
Daniel Alm medverkade med en samling kring ledarskap, och Kjell Larsson, Alliansmissionen, talade om ekumeniska relationer. Daniel Norburg, EFK, gav exempel på olika modeller och Göran Hansen från Adventistsamfundet lyfte frågan om samfunden behövs.
Under dagen anordnas också ett panelsamtal kring ämnet Hur jobbar vi fram en nationell vision och strategi?.
Moderator för det samtalet var Chatrine Nygren.
Arrangör av konferensen var FG-Nätverket i Sverige som arbetar för att stödja, utrusta och uppmuntra till pionjärt arbete. Mer om detta finns på www.pionjär.nu

Fotnot: Bilden är tagen av Sandra Lagestrå.