Ekumenisk diakonikonferens

Den 22–23 november hålls Sveriges Kristna Råds diakonikonferens 2010 i Immanuelskyrkan i Stockholm.

Bland föreläsarna finns bland andra Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Erik Blennberger, teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap och Folkhälsoinstitutets generaldirektör Sarah Wamala.
Ä Se till att anmäla er, säger LP-verksamhetens chef Åsa Danielsson. Det kommer att bli jätteintressant!
Arrangörer är förutom Sveriges Kristna Råd, Svenska kyrkan, Hela Människan, Frälsningsarmén, Sociala Missionen, Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, LP-Verksamheten, Sensus studieförbund och studieförbundet Bilda.